Polskie Konsorcjum Eksperymentu ALICE (ALICE-PL)

Porozumienie podpisano 11.02.2013 r.

Zakres działania:
Konsorcjum na rzecz realizacji badań naukowych oraz projektowania i budowy aparatury naukowej w ramach eksperymentu ALICE na KHC w CERN

Wykaz jednostek:

  • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, Kraków (Koordynator)
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock, NCBJ
  • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM, Otwock-Świerk
  • Politechnika Warszawska