Centrum naukowo-przemysłowe Nowe Technologie Energetyczne CeNTE

Powołane na mocy Umowy z 15 maja 2014 r.

Zakres działania:
Obszar merytoryczny działania Centrum obejmuje działania w zakresie badań i rozwoju nowych technologii energetycznych, w tym technologii termojądrowej konwersji energii, technologii pokrewnych i wspomagających.

Instytucje wchodzące w skład Centrum (stan na dzień 15 lipca 2014):

 • Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego (IFPiLM) - Koordynator
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ)
 • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN (IFJ PAN)
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS)
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (AGH)
 • Akademia Morska w Szczecinie (AM)
 • Politechnika Warszawska (PW)
 • Politechnika Wrocławska (PWr)
 • Uniwersytet Opolski (UO)
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK)
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT)
 • Spółka Wrocławski Park Technologiczny S.A. (WPT)

Strona www: http://cente.ifpilm.pl/