Centrum naukowe

Powołane na mocy Umowy z 15 stycznia 2015 r. na czas nieokreślony

Zakres działania:
Prowadzenie, wspieranie i koordynowanie badań naukowych i prac rozwojowych, współdziałanie w organizowaniu środowiskowych centrów aparaturowych oraz środowiskowych studiów doktoranckich

Instytucje wchodzące w skład Centrum:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (AGH)
  • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN (IFJ PAN)