Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Obiektów Dziedzictwa Kultury HEREDITAS

Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego "Materia-Energia-Przyszłość"

We wrześniu 2013 powołało Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Obiektów Dziedzictwa Kultury HEREDITAS, którego celem jest wspieranie wielodyscyplinarnych badań instytucji naukowych tworzących Konsorcjum w obszarze ochrony obiektów zabytkowych przy wykorzystaniu unikatowej infrastruktury badawczej instytucji tworzących konsorcjum "Materia-Energia-Przyszłość".