Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe: "Badania i rozwój technologii dla kontrolowanej fuzji termojądrowej"

Seminarium Naukowe: "Badania i Rozwój Technologii dla Kontrolowanej Syntezy Termojądrowej", 12-13 lutego 2013 roku, IFJ PAN Kraków

Instytut Fizyki Jądrowej ma zaszczyt zaprosić na Seminarium Naukowe prezentujące dorobek projektu badawczego "Badania i Rozwój Technologii dla Kontrolowanej Syntezy Termojądrowej" na półmetku jego realizacji. Projekt realizowany jest w ramach strategicznego projektu badawczego "Technologie Wspomagające Rozwój Bezpiecznej Energetyki Jądrowej" finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum Naukowo-przemysłowe, w którego skład wchodzą: Akademia Górniczo-Hutnicza - Wydział Energetyki i Paliw, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Politechnika Warszawska - Wydział Inżynierii Materiałowej oraz Przedsiębiorstwo Projektowo-badawcze i Produkcyjnousługowe ACS. Liderem Konsorcjum jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN.

W ramach Seminarium zostanie przedstawiony aktualny stan realizacji projektu świadczący o silnej konsolidacji polskiego środowiska naukowego zajmującego się fuzją termojądrową ukierunkowaną na projekt ITER, jak również świadczący o wzrastającej roli tego środowiska na arenie międzynarodowej.

Seminarium odbędzie się w dniach 12-13 lutego 2013 roku w Auli Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, ul. Radzikowskiego 152.

Wstęp wolny

Program Seminarium »

Konsorcjum Naukowo-przemysłowe: "Badania i rozwój technologii dla kontrolowanej fuzji termojądrowej"