Krakowskie Centrum Badawcze Inżynierii Jonowej IONMED

Zakres działania:

 • Badanie oddziaływania jonów z ciałem stałym
 • Jonowa modyfikacja warstwy wierzchniej (metodami: IBAD, IBSD, jony mieszane, implantacja jonów)
 • Zastosowanie nowoczesnych metod jonowych w przemyśle high-tech oraz w medycynie
 • Wieloskalowe modelowanie komputerowe obróbki warstwy wierzchniej
 • Budowa i produkcja maszyn CNC IBAD i CVD
 • Badania i modelowanie na bazie węgla nano-i mikrostruktury (fulereny, nanorurki) i ich nowe zastosowania
 • Rozwój nowych urządzeń doświadczalnych (np. OPTICON - mikroskop)

Wykaz jednostek:

 • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
 • Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Krakowskie Centrum Rehabilitacji
 • Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków
 • OPTICON

Krakowskie Centrum Badawcze Inżynierii Jonowej IONMED