Konsorcjum "LHCb-PL"

Porozumienie podpisano 3.09.2012 r.

Zakres działania:
Podstawowym celem Konsorcjum jest integracja prac badawczych, rozwojowych, edukacji i promocji związanych z uczestnictwem w eksperymencie LHCb. Konsorcjum będzie działać zgodnie z celami i postanowieniami współpracy LHCb zmierzającymi do realizacji programu badań oraz utrzymania i rozwoju systemu detekcyjnego i akwizycji danych.

Wykaz jednostek:

  • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, Kraków, IFJ PAN
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków, AGH-UST
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock, NCBJ