Sieć MatFun

Koordynator w IFJ PAN: - prof. dr hab. Piotr Zieliński

Zakres działania: badania interdyscyplinarne dotyczące syntezy i charakteryzacji materiałów funkcjonalnych

Wykaz jednostek:

  • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN;
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce;
  • Politechnika Rzeszowska im. I. Łukaszewicza, Rzeszów;
  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków;
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków