Naukowa Sieć Tematyczna: Neutrony - Emisja - Detekcja

Porozumienie podpisano 29.08.2006 r.

Zakres działania: źródła neutronowe nowej generacji, metody detekcji neutronów, aplikacja metod neutronowych

Wykaz jednostek:

  • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, Kraków
  • Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego, Warszawa
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock-Świerk