Prace aparaturowe i metodyczne

I. Budowa detektorów i infrastruktury badawczej dla eksperymentów fizyki i nauk pokrewnych

Zadania:

 • Udział w pracach inżynieryjno-technicznych przy budowie lasera XFEL w Hamburgu.
 • Udział w pracach inżynieryjno-technicznych przy montażu stellaratora W7-X w Greifswald, Niemcy.
 • Udział w pracach inżynieryjno-technicznych dla teleskopów Czerenkova w ramach polskiego konsorcjum projektu "Cherenkov Teleskope Array".
 • Modernizacja sprzętu pomiarowego w ramach przygotowania do modyfikacji akceleratora LHC, CERN, Szwajcaria.
 • Udział w pracach inżynieryjno-technicznych dla terapii hadronowej.
 • Udział w pracach inżynieryjno-technicznych przy modyfikacji krzemowego detektora wierzchołka w eksperymencie Belle II.
 • Udział w pracach inżynieryjno-technicznych w trakcie eksploatacji eksperymentu ATLAS oraz w jego przyszłych modyfikacjach, CERN, Szwajcaria.
 • Zaprojektowanie detektora paluszkowego dla eksperymentu PRESPEC w ramach programu NUSTAR-FAIR w GSI, oraz wykonanie elementów mechanicznych detektora.
 • Udział w pracach inżynieryjno-technicznych przy budowie detektora IFR przy akceleratorze SuperB we Frascatti.
 • Udział w pracach projektowych i inżynieryjno-technicznych dla detektora LumiCal w ramach kolaboracji FCAL.
 • Udział w pracach inżynieryjno-technicznych przy budowie akceleratora Spiral2 w GANIL, Caen.

Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI)


II. Modernizacja i eksploatacja cyklotronu AIC-144 dla potrzeb terapii hadronowej

Zadania:

 • Poprawa struktury pola magnetycznego i systemu wysokiej częstotliwości dla podwyższenia energii maksymalnej protonów (współpraca z ZIBJ, Dubna).
 • Rozwój systemu diagnostyki i monitoringu wiązki terapeutycznej (współpraca z ZIBJ, Dubna).
 • Optymalizacja transportu i stabilności wiązek na stanowisku terapeutycznym.
 • Modernizacja rozdzielni energetycznej w budynku cyklotronu, wymiana zasilaczy cewek koncentrycznych w systemie magnetycznym cyklotronu AIC-144.
 • Modernizacja systemu chłodzenia cyklotronu (obieg pierwotny).

Dział Cyklotronowy(DC)


III. Kontynuacja prac nad zastosowaniem metod uzdatniania i filtracji wody w polu magnetycznym dla poprawy jakości wody pitnej i technologicznej

Zadania:

 • Badania nad wykorzystaniem pola magnetycznego do wspomagania procesów odżelaziania wody.
 • Badania porównawcze szybkości korozji stali w instalacji laboratoryjnej w wodzie uzdatnionej i nieuzdatnionej polem magnetycznym.

Pracownia Obróbki Wody Polem Magnetycznym (POW)


IV. Badania i rozwój akceleratorów i technik towarzyszących -(7. PR UE TIARA)

Zadania:

 • Organizacja i zarządzanie wielkimi instalacjami akceleratorowymi oraz rozproszoną europejską infrastrukturą dla testów nowych technik akceleratorowych.
 • Dokumentacja istniejących instalacji dla badań i rozwoju technik akceleratorowych dla włączenia ich we wspólną europejską infrastrukturę badawczą oraz projektowanie rozwoju takiej infrastruktury.
 • Prace nad spójnym, obszernym programem badań i rozwoju technik akceleratorowych w Europie.
 • Opracowanie zasad organizacji i rozwoju edukacji i popularyzacji w zakresie fizyki i techniki akceleracji.
 • Prace związane z rozwojem zderzaczy typu SuperB, technikami akceleracji przy wysokich gradientach.
 • Prace przygotowawcze dla projektów europejskich z listy ESFRI (ESS - European Spallation Source, Spiral2, Eurisol).