Polskie Konsorcjum Innowacyjnych Zastosowań Izotopów Promieniotwórczych

Porozumienie podpisano 12.09.2006 r.,

Zakres działania: zastosowania izotopów promieniotwórczych.

Wykaz jednostek:

  • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
  • Instytut Farmakologii PAN, Kraków
  • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
  • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM, Otwock-Świerk
  • Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW, Warszawa