Konsorcjum PL-ATLAS

Porozumienie podpisano 10.04.2014 r. na czas nieokreślony

Zakres działania:
Konsorcjum na rzecz integracji prac badawczych, rozwojowych, edukacyjnych i promocji związanych z uczestnictwem w eksperymencie ATLAS na LHC w CERNie

Wykaz jednostek:

  • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, Kraków (Koordynator)
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej