Naukowa Sieć Tematyczna POLTIER

Koordynator w IFJ PAN: - prof. dr hab. Michał Turała

Zakres działania: infrastruktura komputerowa dla obliczeń fizycznych w eksperymencie LHC

Wykaz jednostek:

 • WFiIS, AGH Kraków;
 • ACK Cyfronet, AGH Kraków;
 • IFJ PAN, Kraków;
 • IPJ, Warszawa;
 • IChB PAN - PCSS, Poznań;
 • IFD UW, Warszawa;
 • ICM UW, Warszawa;
 • ITWIEiK PK, Kraków;
 • ISE PW, Warszawa;
 • WF PW, Warszawa;
 • WFAiIS UJ, Kraków.