Polska Sieć Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego

Umowę podpisano 03.2008 r.

Koordynator w IFJ PAN: - dr Krzysztof Kozak

Zakres działania: doskonalenie metod i procedur do oceny wpływu energetyki jądrowej na środowisko i mieszkańców Polski

Wykaz jednostek:

 • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN;
 • WFiIS Akademia Górniczo-Hutnicza;
 • Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Warszawa;
 • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Warszawa;
 • Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk;
 • IPJ, Otwock-Świerk;
 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH, Warszawa;
 • Politechnika Łódzka;
 • Uniwersytet Gdański;
 • Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin;
 • Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa;