Badania fazy skondensowanej materii - Wprowadzenie

Materia występuje w wielu stanach skupienia, to znaczy w wielu fazach. Jeżeli pominąć fazę gazową, to pozostałe fazy noszą wspólną nazwę materii skondensowanej. Pod tą nazwą kryją się zarówno kryształy, ciecze, ciała amorficzne (na przykład szkło), jak i ciekłe kryształy. Współczesne badania zjawisk zachodzących w materii skondensowanej często wymagają specyficznych warunków, takich jak: bardzo wysoka czystość próbek, bardzo niskie temperatury, bardzo wysoka próżnia.