Konsorcjum na rzecz realizacji badań naukowych w ramach międzynarodowej współpracy "SuperB"

Porozumienie podpisano 16.10.2011 r.

Zakres działania:
obszarem merytorycznym działania Konsorcjum jest fizyka cząstek elementarnych oraz powiązane z nią zagadnienia z dziedziny elektroniki, oprogramowania oraz prac inżyniersko-projektowych

Wykaz jednostek:

  • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, Kraków
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki oraz Wydział Mechaniczny