European Programmes

IFJ PAN zwycięzcą w kategorii jednostka naukowa w konkursie "Najaktywniejszy Uczestnik 7. Programu Ramowego" w regionie Małopolski i Podkarpacia - 2013

IFJ PAN awarded "Kryształowa Brukselka" Price (Cristal Brussel) - 2006

IFJ PAN awarded "Kryształowa Brukselka" Price (Cristal Brussel) - 2004


Horizon 2020

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

 1. Programme: EURATOM Research and Training Programme
  Project: "Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon 2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium" (http://cordis.europa.eu/project/rcn/193159_en.html)
  (https://www.euro-fusion.org/)
  Contract No: EUROfusion_IFJ 633053 (2014-2018)
  Polish Coordinator: IFPIM, Warszawa
  Coordinator at IFJ PAN: Assoc. Prof. Krzysztof Drozdowicz
 2. Programme: MSCA-RISE Marie Skłodowska-Curie Research And Innovation Staff Exchange
  Project: "Japan and Europe Network for Neutrino and Intensity Frontier Experimental Research" (JENNIFER)
  Contract No: 654168 (2015-2019)
  Coordinator: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Italy
  Coordinator at IFJ PAN: Assoc. Prof. Andrzej Bożek
 3. Programme: INFRA-Detectors for future accelerators
  Project: "Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators" (AIDA 2020)
  Contract No: 262025 (2015-2019)
  Coordinator: CERN, Switzerland
  Coordinator at IFJ PAN: Assoc. Prof. Leszek Zawiejski
 4. Programme: INFRA-Detectors for future accelerators
  Project: "European Nuclear Science and Applications Research 2" (ENSAR2) (http://cordis.europa.eu/project/rcn/200672_pl.html)
  (http://cordis.europa.eu/project/rcn/200672_en.html)
  Contract No: 654002 (2016-2020)
  Coordinator: GANIL, B. Fabianek
  Coordinator at IFJ PAN: Prof. Adam Maj
  Narodowe Laboratorium Cyklotronowe (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski oraz Centrum Cyklotronowe Bronowice, IFJ PAN) zostało jedną z 10 Europejskich instytucji, które otrzymały status Transnational Access Facility w ramach projektu ENSAR2 HORISON2020.
 5. Programme: INFRADEV- Individual support to ESFRI and other world-class research infrastructures
  Project: "International Development of gAnil - spirAL2" (IDEAAL)
  Contract No: 730989 (2017-2019)
  Coordinator: GANIL, Francja
  Coordinator at IFJ PAN: Prof. Adam Maj
 6. Programme: INFRAINNOVFostering the innovation potential of Research Infrastructures
  Project: "Accelerator and Magnet Infrastructure for Cooperation and Innovation" (AMICI)
  Contract No: 731086 (2017-2019)
  Coordinator: CEA, Francja
  Coordinator at IFJ PAN: Prof. Piotr Malecki
 7. Programme: EURATOM
  Project: "European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research" (CONCERT)
  Contract No: 662287 (2015-2020)
  Coordinator: BUNDESAMT FUER STRAHLENSCHUTZ, Niemcy
  Coordinator in Poland: GIG, Katowice
  Coordinator at IFJ PAN: Prof. Paweł Olko

Seventh Framework Programme (FP7)

I. Projects the IFJ PAN is involved in as a contractor:

 1. Programme: 7. PR, PEOPLE - Marie Curie Initial Training Network
  Project: "Higgs Tools – The Higgs quest – exploring electroweak symmetry breaking at the LHC" (HIGGSTOOLS)
  Contract No: 316704 (2014-2017)
  Coordinator at IFJ PAN: Prof. Zbigniew Wąs

Completed FP EU Projects (1993-2015)


Other international programmes

 1. Advanced Gamma Tracking Array for Nuclear Spectroscopy
  Project: "4π gamma tracking spectrometer" (AGATA)
  (2003-2008) (2009-2015) (2016-2020)
  Coordinator: przewodniczący Komitetu Sterującego: Prof. Bo Cederwall, The Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden
  Coordinator at IFJ PAN: Ph.D. Witold Męczyński (do 2015), Assoc. Prof. Piotr Bednarczyk (od 2016)
  AGATA Project in years 2005-2008 was donated as Joint Research Activities JRA2 which is a part of EURONS Project in EU FP 6.
 2. FCAL (Forward CALorimeters) Research&Development Collaboration
  (2003 - still)
  Coordinator:DESY Zeuthen
  Coordinator at IFJ PAN: Assoc. Prof. Leszek Zawiejski
  FCAL COllaboration in the years 2006-2010 was donated by EUDET Project in EU 6. FP and in the years 2011-2015 by AIDA Project in EU 7. FP and in the years 2016-2019 by AIDA 2020 Project
 3. COST - European Cooperation in the Field of Scientific and Technological Research
  Project: MPNS Action MP 1308: Towards Oxide-Based Electronics (TO-BE)
  2014-2018
  Coordinator at IFJ PAN: Assoc. Prof. Przemysław Piekarz
 4. COST - European Cooperation in the Field of Scientific and Technological Research
  Project: MPNS Action MP 1203: Advanced Spatial and Temporal X-Ray Metrology
  2012-2016
  Coordinator at IFJ PAN: Ph. D. Janusz Lekki
 5. COST - European Cooperation in the Field of Scientific and Technological Research
  Project: SYRA3 Action TD1205:Innovative Methods in Radiotherapy and Radiosurgery using Synchrotron Radiation
  2013-2017
  Coordinator at IFJ PAN: Prof. Paweł Olko
 6. COST - European Cooperation in the Field of Scientific and Technological Research
  Project: CM1402 From molecules to crystals - how do organic molecules form crystals (Crystallize)
  2014-2018
  Coordinator at IFJ PAN: Assoc. Prof. Ewa Dryzek
 7. COST - European Cooperation in the Field of Scientific and Technological Research
  Project: CA15213 Theory of hot matter and relativistic heavy-ion collisions - Short Term Scientific Mission
  2016-2020
  Coordinator at IFJ PAN: Ph. D. Radosław Ryblewski
 8. COST - European Cooperation in the Field of Scientific and Technological Research
  Project: CA15213 Theory of hot matter and relativistic heavy-ion collisions - Short Term Scientific Mission
  2017
  Coordinator at IFJ PAN: Ph. D. Andrzej Siódmok
 9. Polish-Swiss Research Programme
  Project: Ion mobility in leightweit compounds for energy storage
  2011-2016
  Coordinator at IFJ PAN: Prof. Zbigniew Łodziana
 10. Fusion for Energy (F4E) - European Union's Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy
  Project: F4E-FPA-327 (PMS-DG): SG01 Diagnostics Design and Development of the Radial Neutron Camera (RNC) and Radial Gamma-Ray Spectrometer (RGRS) for ITER
  (2013-2014)
  Coordinator at IFJ PAN: Ph. D. Marek Stodulski
 11. Fusion for Energy (F4E) - European Union's Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy
  Project: F4E-FPA-327 (PMS-DG): SG03 Diagnostics Design and Development of the Radial Neutron Camera
  (2014-2017)
  Coordinator at IFJ PAN: Ph. D. Dariusz Bocian
 12. Fusion for Energy (F4E) - European Union's Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy
  Project: F4E-FPA-327 (PMS-DG): SG05 Diagnostics Design and Development of the Radial Neutron Camera
  (2016-2018)
  Coordinator at IFJ PAN: Ph. D. Dariusz Bocian
 13. Fusion for Energy (F4E) - European Union's Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy
  Project: F4E-GRT-403 (DG) - Conceptual Design and Interface Specifications of High Resolution Neutron Spectrometer
  (2014-2017)
  Coordinator: IFJ PAN, Prof. Urszula Woźnicka
 14. PANDA Experiment at FAIR
  Project: Development of the signal processing method for high performance PANDA STT
  (2015-2016)
  Coordinator: Forschungszentrum Julich GmbH
  Coordinator at IFJ PAN: Prof. Antoni Szczurek
 15. International Visegrad Fund
  Project: Indoor radon and health risk assessment for children and staff in kindergartens in V4 countries
  21510153 V4 Standart Project (2015-2016)
  Coordinator at IFJ PAN: Ph. D. Jadwiga Mazur
 16. International Visegrad Fund
  Project: Development of time-resolved X-ray spectroscopy methodologies at Extreme Light Infrastructure (ELI) facility (Prague) for worldwide user services
  520740 V4 Standart Project (2017)
  Coordinator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr hab. Jakub Szlachetko
  Coordinator at IFJ PAN: Prof. Wojciech Kwiatek
 17. Schweizerischer Nationalfonds zur Foerderung der Wissenschaftlichen Forschung
  Project: Novel Ionic Conductors
  CRSII2_1600749/1 (2015-2018)
  Coordinator at IFJ PAN: Prof. Zbigniew Łodziana

JINR bilateral agreements

 1. Projekt badawczy finansowany ze składki Polski w ZIBJ
  Project: Synteza i własności jąder na granicy stabilności
  Grant na zadanie "Stworzenie wspólnego klastra Kraków-Dubna do pomiarów wysokoenergetycznego promieniowania gamma z wykorzystaniem nowych scyntylatorów LaBr3 do badań egzotycznych jąder"
  03-5-1094-2010/2014 (2012-2014) (2015-2016)
  Coordinator at IFJ PAN: Prof. Adam Maj
 2. Projekt badawczy finansowany ze składki Polski w ZIBJ
  Project: Experimental study of multinucleon transfer reactions in collisions of very heavy ions
  45/26 (2015-2016)
  Coordinator at IFJ PAN: Prof. Adam Maj
 3. Współpraca w ramach tematu ogólnego:
  Badanie struktur i nowych materiałów przy wykorzystaniu rozpraszania neutronów
  Grant finansowany ze składki Polski w ZIBJ w temacie: Badanie dynamiki i polimorfizmu wybranych materiałów miękkich oraz nowych materiałów dla magazynowania wodoru
  04-4-1069-2009/2014 (2009-2014) (2015-2017)
  Coordinator at IFJ PAN: Assoc. Prof. Jan Krawczyk
 4. Grant finansowany ze składki Polski w ZIBJ "Budowa spektrometru zera stopni dla separatora ACCULINNA-2"
  03-5-1094-2010/2014 (2010-2014) (2014-2016)
  Coordinator at IFJ PAN: Ph. D. Grzegorz Kamiński
 5. Project: Modernizacja i eksploatacja cyklotronu AIC-144 dla wykorzystania go do protonowej terapii melanomy oka
  03-2-1102-2010/2015 (2010-2015)
  Coordinator at IFJ PAN: M.Sc., Eng. Jacek Sulikowski
 6. Grant finansowany ze składki Polski w ZIBJ
  Temat: 02-0-1067-2007/2015
  Projekt badawczy finansowany ze składki Polski w ZIBJ: Positron annihilation studies of niobium after different surface treatments
  45/5 (2015)
  Coordinator at IFJ PAN: Assoc. Prof. Ewa Dryzek