Projekty europejskie

IFJ PAN zwycięzcą w kategorii jednostka naukowa w konkursie "Najaktywniejszy Uczestnik 7. Programu Ramowego" w regionie Małopolski i Podkarpacia - 2013

IFJ PAN wyróżniony nagrodą Kryształowej Brukselki - 2006

IFJ PAN wyróżniony nagrodą Kryształowej Brukselki - 2004


Program Horyzont 2020

http://www.kpk.gov.pl/

 1. Program: EURATOM Research and Training Programme
  Projekt: "Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon 2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium" (http://cordis.europa.eu/project/rcn/193159_en.html)
  (https://www.euro-fusion.org/)
  Kontrakt nr: EUROfusion_IFJ 633053 (2014-2018)
  Koordynator polski: IFPIM, Warszawa
  Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Krzysztof Drozdowicz
 2. Program: MSCA-RISE Marie Skłodowska-Curie Research And Innovation Staff Exchange
  Projekt: "Japan and Europe Network for Neutrino and Intensity Frontier Experimental Research" (JENNIFER)
  Kontrakt nr: 654168 (2015-2019)
  Koordynator: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Italy
  Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Andrzej Bożek
 3. Program: INFRA-Detectors for future accelerators
  Projekt: "Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators" (AIDA 2020)
  Kontrakt nr: 262025 (2015-2019)
  Koordynator: CERN, Switzerland
  Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Leszek Zawiejski
 4. Program: INFRA-Detectors for future accelerators
  Projekt: "European Nuclear Science and Applications Research 2" (ENSAR2) (http://cordis.europa.eu/project/rcn/200672_pl.html)
  (http://cordis.europa.eu/project/rcn/200672_en.html)
  Kontrakt nr: 654002 (2016-2020)
  Koordynator: GANIL, B. Fabianek
  Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Adam Maj
  Narodowe Laboratorium Cyklotronowe (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski oraz Centrum Cyklotronowe Bronowice, IFJ PAN) zostało jedną z 10 Europejskich instytucji, które otrzymały status Transnational Access Facility w ramach projektu ENSAR2 HORISON2020.
 5. Program: INFRADEV- Individual support to ESFRI and other world-class research infrastructures
  Projekt: "International Development of gAnil - spirAL2" (IDEAAL)
  Kontrakt nr: 730989 (2017-2019)
  Koordynator: GANIL, Francja
  Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Adam Maj
 6. Program: INFRAINNOVFostering the innovation potential of Research Infrastructures
  Projekt: "Accelerator and Magnet Infrastructure for Cooperation and Innovation" (AMICI)
  Kontrakt nr: 731086 (2017-2019)
  Koordynator: CEA, Francja
  Koordynator w IFJ PAN: dr Dariusz Bocian
 7. Program: EURATOM
  Projekt: "European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research" (CONCERT)
  Kontrakt nr: 662287 (2015-2020)
  Koordynator: BUNDESAMT FUER STRAHLENSCHUTZ, Niemcy
  Koordynator polski: GIG, Katowice
  Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Paweł Olko

7. Program Ramowy UE

I. Projekty, w których IFJ PAN jest wykonawcą (sygnatariuszem kontraktu):

 1. Program: 7. PR, PEOPLE - Marie Curie Initial Training Network
  Projekt: "Higgs Tools – The Higgs quest – exploring electroweak symmetry breaking at the LHC" (HIGGSTOOLS)
  Kontrakt nr: 316704 (2014-2017)
  Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Zbigniew Wąs

Projekty zakończone (1993-2016)


Udział w innych projektach międzynarodowych

 1. Advanced Gamma Tracking Array for Nuclear Spectroscopy
  Projekt: "4π gamma tracking spectrometer" (AGATA)
  (2003-2008) (2009-2015) (2016-2020)
  Koordynator: przewodniczący Komitetu Sterującego: Prof. Bo Cederwall, The Royal Institute of Technology (KTH), Sztokholm, Szwecja
  Koordynator w IFJ PAN: dr Witold Męczyński (do 2015), dr hab. Piotr Bednarczyk (od 2016)
  W latach 2005-2008 projekt AGATA był dofinansowany jako Joint Research Activities JRA2 w ramach projektu EURONS w 6. PR UE
 2. FCAL (Forward CALorimeters) Research&Development Collaboration
  (2003 - nadal)
  Koordynator:DESY Zeuthen
  Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Leszek Zawiejski
  Współpraca FCAL w latach 2006-2010 była dofinansowana w ramach projektu EUDET w 6. PR UE oraz w latach 2011-2015 w ramach projektu AIDA 7. PR UE a w latach 2016-2019 w ramach projektu AIDA 2020
 3. COST - European Cooperation in the Field of Scientific and Technological Research
  Projekt: MPNS Action MP 1308: Towards Oxide-Based Electronics (TO-BE)
  2014-2018
  Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Przemysław Piekarz
 4. COST - European Cooperation in the Field of Scientific and Technological Research
  Projekt: SYRA3 Action TD1205:Innovative Methods in Radiotherapy and Radiosurgery using Synchrotron Radiation
  2013-2017
  Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Paweł Olko
 5. COST - European Cooperation in the Field of Scientific and Technological Research
  Projekt: CM1402 From molecules to crystals - how do organic molecules form crystals (Crystallize)
  2014-2018
  Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Ewa Dryzek
 6. COST - European Cooperation in the Field of Scientific and Technological Research
  Projekt: CA15213 Theory of hot matter and relativistic heavy-ion collisions - Short Term Scientific Mission
  2016-2020
  Koordynator w IFJ PAN: dr Radosław Ryblewski
 7. COST - European Cooperation in the Field of Scientific and Technological Research
  Projekt: COST-STSM-CA15213-36542 Colour reconnection based on soft gluon evolution
  2017
  Koordynator w IFJ PAN: dr Andrzej Siódmok
 8. Fusion for Energy (F4E) - European Union's Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy
  Projekt: F4E-FPA-327 (PMS-DG): SG03 Diagnostics Design and Development of the Radial Neutron Camera
  (2014-2017)
  Koordynator w IFJ PAN: dr Dariusz Bocian
 9. Fusion for Energy (F4E) - European Union's Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy
  Projekt: F4E-FPA-327 (PMS-DG): SG05 High Priority Prototype Testing in support of System Level Design development of the ITER Radial Neutron Camera
  (2016-2018)
  Koordynator w IFJ PAN: dr Dariusz Bocian
 10. Fusion for Energy (F4E) - European Union's Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy
  Projekt: F4E-FPA-327 (PMS-DG): SG06 Preliminary Design and R&D Activities for RNC In-Port System
  (2017-2019)
  Koordynator w IFJ PAN: dr Dariusz Bocian
 11. Fusion for Energy (F4E) - European Union's Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy
  Projekt: F4E-GRT-403 (DG) - Conceptual Design and Interface Specifications of High Resolution Neutron Spectrometer
  (2014-2017)
  Koordynator: IFJ PAN, prof. dr hab. Urszula Woźnicka
 12. International Visegrad Fund
  Projekt: Development of time-resolved X-ray spectroscopy methodologies at Extreme Light Infrastructure (ELI) facility (Prague) for worldwide user services
  520740 V4 Standart Project (2017)
  Koordynator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr hab. Jakub Szlachetko
  Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Wojciech Kwiatek
 13. Schweizerischer Nationalfonds zur Foerderung der Wissenschaftlichen Forschung
  Projekt: Novel Ionic Conductors
  CRSII2_1600749/1 (2015-2018)
  Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Zbigniew Łodziana

Projekty wspólne z ZIBJ

Granty finansowane ze składki Polski w ZIBJ

 1. Projekt: Synteza i własności jąder na granicy stabilności
  Grant na zadanie "Stworzenie wspólnego klastra Kraków-Dubna do pomiarów wysokoenergetycznego promieniowania gamma z wykorzystaniem nowych scyntylatorów LaBr3 do badań egzotycznych jąder"
  03-5-1094-2010/2014 (2012-2014) (2015-2016) (2017)
  Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Adam Maj
 2. Projekt: Modernizacja i eksploatacja cyklotronu AIC-144 dla wykorzystania go do protonowej terapii melanomy oka
  03-2-1102-2010/2015 (2010-2015) (2016-2018)
  Koordynator w IFJ PAN: mgr inż. Jacek Sulikowski
 3. Projekt: Badania wybranych materiałów i związków materii miękkiej dla celów magazynowania wodoru
  04-4-1121-2015/2017
  Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Jan Krawczyk
 4. Projekt: Monopole magnetyczne jako cząstki promieniowania kosmicznego rejestrowane przez podwodny detektor Baikal-GVD
  02-2-1099-2010/2018
  Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Piotr Homola
 5. Projekt: Badania warstwy wierzchniej w srebrze i cyrkonie metodami anihilacji pozytonów
  04-2-1126-2015/2017
  Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Jan Krawczyk
 6. Projekt: Ciekłe kryształy w w warunkach ograniczenia przestrzennego i mechanizmy agregacji substancji pochodzenia organicznego
  04-4-1121-2015/2017
  Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Wojciech Zając
 7. Projekt: Badania warstwy wierzchniej w srebrze i cyrkonie metodami anihilacji pozytonów
  04-2-1126-2015/2017
  Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Jerzy Dryzek