Projekty europejskie

IFJ PAN zwycięzcą w kategorii jednostka naukowa w konkursie "Najaktywniejszy Uczestnik 7. Programu Ramowego" w regionie Małopolski i Podkarpacia - 2013

IFJ PAN wyróżniony nagrodą Kryształowej Brukselki - 2006

IFJ PAN wyróżniony nagrodą Kryształowej Brukselki - 2004


Program Horyzont 2020

http://www.kpk.gov.pl/

 1. Program: EURATOM Research and Training Programme
  Projekt: "Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon 2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium" (http://cordis.europa.eu/project/rcn/193159_en.html)
  (https://www.euro-fusion.org/)
  Kontrakt nr: EUROfusion_IFJ 633053 (2014-2018)
  Koordynator polski: IFPIM, Warszawa
  Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Krzysztof Drozdowicz
 2. Program: MSCA-RISE Marie Skłodowska-Curie Research And Innovation Staff Exchange
  Projekt: "Japan and Europe Network for Neutrino and Intensity Frontier Experimental Research" (JENNIFER)
  Kontrakt nr: 654168 (2015-2019)
  Koordynator: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Italy
  Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Andrzej Bożek
 3. Program: INFRA-Detectors for future accelerators
  Projekt: "Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators" (AIDA 2020)
  Kontrakt nr: 262025 (2015-2019)
  Koordynator: CERN, Switzerland
  Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Leszek Zawiejski
 4. Program: INFRA-Detectors for future accelerators
  Projekt: "European Nuclear Science and Applications Research 2" (ENSAR2) (http://cordis.europa.eu/project/rcn/200672_pl.html)
  (http://cordis.europa.eu/project/rcn/200672_en.html)
  Kontrakt nr: 654002 (2016-2020)
  Koordynator: GANIL, B. Fabianek
  Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Adam Maj
  Narodowe Laboratorium Cyklotronowe (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski oraz Centrum Cyklotronowe Bronowice, IFJ PAN) zostało jedną z 10 Europejskich instytucji, które otrzymały status Transnational Access Facility w ramach projektu ENSAR2 HORISON2020.
 5. Program: INFRADEV- Individual support to ESFRI and other world-class research infrastructures
  Projekt: "International Development of gAnil - spirAL2" (IDEAAL)
  Kontrakt nr: 730989 (2017-2019)
  Koordynator: GANIL, Francja
  Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Adam Maj
 6. Program: INFRAINNOVFostering the innovation potential of Research Infrastructures
  Projekt: "Accelerator and Magnet Infrastructure for Cooperation and Innovation" (AMICI)
  Kontrakt nr: 731086 (2017-2019)
  Koordynator: CEA, Francja
  Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Piotr Malecki
 7. Program: EURATOM
  Projekt: "European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research" (CONCERT)
  Kontrakt nr: 662287 (2015-2020)
  Koordynator: BUNDESAMT FUER STRAHLENSCHUTZ, Niemcy
  Koordynator polski: GIG, Katowice
  Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Paweł Olko

7. Program Ramowy UE

I. Projekty, w których IFJ PAN jest wykonawcą (sygnatariuszem kontraktu):

 1. Program: 7. PR, PEOPLE - Marie Curie Initial Training Network
  Projekt: "Higgs Tools – The Higgs quest – exploring electroweak symmetry breaking at the LHC" (HIGGSTOOLS)
  Kontrakt nr: 316704 (2014-2017)
  Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Zbigniew Wąs

Projekty zakończone (1993-2015)


Udział w innych projektach międzynarodowych

 1. Advanced Gamma Tracking Array for Nuclear Spectroscopy
  Projekt: "4π gamma tracking spectrometer" (AGATA)
  (2003-2008) (2009-2015) (2016-2020)
  Koordynator: przewodniczący Komitetu Sterującego: Prof. Bo Cederwall, The Royal Institute of Technology (KTH), Sztokholm, Szwecja
  Koordynator w IFJ PAN: dr Witold Męczyński (do 2015), dr hab. Piotr Bednarczyk (od 2016)
  W latach 2005-2008 projekt AGATA był dofinansowany jako Joint Research Activities JRA2 w ramach projektu EURONS w 6. PR UE
 2. FCAL (Forward CALorimeters) Research&Development Collaboration
  (2003 - nadal)
  Koordynator:DESY Zeuthen
  Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Leszek Zawiejski
  Współpraca FCAL w latach 2006-2010 była dofinansowana w ramach projektu EUDET w 6. PR UE oraz w latach 2011-2015 w ramach projektu AIDA 7. PR UE a w latach 2016-2019 w ramach projektu AIDA 2020
 3. COST - European Cooperation in the Field of Scientific and Technological Research
  Projekt: MPNS Action MP 1308: Towards Oxide-Based Electronics (TO-BE)
  2014-2018
  Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Przemysław Piekarz
 4. COST - European Cooperation in the Field of Scientific and Technological Research
  Projekt: MPNS Action MP 1203: Advanced Spatial and Temporal X-Ray Metrology
  2012-2016
  Koordynator w IFJ PAN: dr Janusz Lekki
 5. COST - European Cooperation in the Field of Scientific and Technological Research
  Projekt: SYRA3 Action TD1205:Innovative Methods in Radiotherapy and Radiosurgery using Synchrotron Radiation
  2013-2017
  Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Paweł Olko
 6. COST - European Cooperation in the Field of Scientific and Technological Research
  Projekt: CM1402 From molecules to crystals - how do organic molecules form crystals (Crystallize)
  2014-2018
  Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Ewa Dryzek
 7. COST - European Cooperation in the Field of Scientific and Technological Research
  Projekt: CA15213 Theory of hot matter and relativistic heavy-ion collisions - Short Term Scientific Mission
  2016-2020
  Koordynator w IFJ PAN: dr Radosław Ryblewski
 8. COST - European Cooperation in the Field of Scientific and Technological Research
  Projekt: CA15213 Theory of hot matter and relativistic heavy-ion collisions - Short Term Scientific Mission
  2017
  Koordynator w IFJ PAN: dr Andrzej Siódmok
 9. Polish-Swiss Research Programme
  Projekt: Ion mobility in leightweit compounds for energy storage
  2011-2016
  Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Zbigniew Łodziana
 10. Fusion for Energy (F4E) - European Union's Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy
  Projekt: F4E-FPA-327 (PMS-DG): SG01 Diagnostics Design and Development of the Radial Neutron Camera (RNC) and Radial Gamma-Ray Spectrometer (RGRS) for ITER
  (2013-2014)
  Koordynator w IFJ PAN: dr Marek Stodulski
 11. Fusion for Energy (F4E) - European Union's Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy
  Projekt: F4E-FPA-327 (PMS-DG): SG03 Diagnostics Design and Development of the Radial Neutron Camera
  (2014-2017)
  Koordynator w IFJ PAN: dr Dariusz Bocian
 12. Fusion for Energy (F4E) - European Union's Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy
  Projekt: F4E-FPA-327 (PMS-DG): SG05 Diagnostics Design and Development of the Radial Neutron Camera
  (2016-2018)
  Koordynator w IFJ PAN: dr Dariusz Bocian
 13. Fusion for Energy (F4E) - European Union's Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy
  Projekt: F4E-GRT-403 (DG) - Conceptual Design and Interface Specifications of High Resolution Neutron Spectrometer
  (2014-2017)
  Koordynator: IFJ PAN, prof. dr hab. Urszula Woźnicka
 14. PANDA Experiment at FAIR
  Projekt: Development of the signal processing method for high performance PANDA STT
  (2015-2016)
  Koordynator: Forschungszentrum Julich GmbH
  Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Antoni Szczurek
 15. International Visegrad Fund
  Projekt: Indoor radon and health risk assessment for children and staff in kindergartens in V4 countries
  21510153 V4 Standart Project (2015-2016)
  Koordynator w IFJ PAN: dr Jadwiga Mazur
 16. International Visegrad Fund
  Projekt: Development of time-resolved X-ray spectroscopy methodologies at Extreme Light Infrastructure (ELI) facility (Prague) for worldwide user services
  520740 V4 Standart Project (2017)
  Koordynator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr hab. Jakub Szlachetko
  Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Wojciech Kwiatek
 17. Schweizerischer Nationalfonds zur Foerderung der Wissenschaftlichen Forschung
  Projekt: Novel Ionic Conductors
  CRSII2_1600749/1 (2015-2018)
  Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Zbigniew Łodziana

Projekty wspólne z ZIBJ

 1. Projekt badawczy finansowany ze składki Polski w ZIBJ
  Projekt: Synteza i własności jąder na granicy stabilności
  Grant na zadanie "Stworzenie wspólnego klastra Kraków-Dubna do pomiarów wysokoenergetycznego promieniowania gamma z wykorzystaniem nowych scyntylatorów LaBr3 do badań egzotycznych jąder"
  03-5-1094-2010/2014 (2012-2014) (2015-2016)
  Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Adam Maj
 2. Projekt badawczy finansowany ze składki Polski w ZIBJ
  Projekt: Experimental study of multinucleon transfer reactions in collisions of very heavy ions
  45/26 (2015-2016)
  Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Adam Maj
 3. Współpraca w ramach tematu ogólnego:
  Badanie struktur i nowych materiałów przy wykorzystaniu rozpraszania neutronów
  Grant finansowany ze składki Polski w ZIBJ w temacie: Badanie dynamiki i polimorfizmu wybranych materiałów miękkich oraz nowych materiałów dla magazynowania wodoru
  04-4-1069-2009/2014 (2009-2014) (2015-2017)
  Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Jan Krawczyk
 4. Grant finansowany ze składki Polski w ZIBJ "Budowa spektrometru zera stopni dla separatora ACCULINNA-2"
  03-5-1094-2010/2014 (2010-2014) (2014-2016)
  Koordynator w IFJ PAN: dr Grzegorz Kamiński
 5. Projekt: Modernizacja i eksploatacja cyklotronu AIC-144 dla wykorzystania go do protonowej terapii melanomy oka
  03-2-1102-2010/2015 (2010-2015)
  Koordynator w IFJ PAN: mgr inż. Jacek Sulikowski
 6. Grant finansowany ze składki Polski w ZIBJ
  Temat: 02-0-1067-2007/2015
  Projekt badawczy finansowany ze składki Polski w ZIBJ: Positron annihilation studies of niobium after different surface treatments
  45/5 (2015)
  Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Ewa Dryzek