Kryształowa Brukselka

Nagroda Kryształowej Brukselki

IFJ PAN (Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk) został wyróżniony nagrodą Kryształowej Brukselki, przyznaną w kategorii najlepszych jednostek Polskiej Akademii Nauk biorących udział w 6 Programie Ramowym Badań Naukowych i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej.

Nagrodę odebrał w Warszawie na międzynarodowej konferencji inauguru-
jącej 7 Program Ramowy w Polsce dyrektor IFJ, prof. Marek Jeżabek.

Zdjęcie Kryształowej Brukselki