Zakończone projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych UE

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 1. Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej - Faza 1: Centrum Cyklotronowe Bronowice
  Umowa o dofinansowanie nr POIG.02.01.00-12-002/09
 2. Centrum Cyklotronowe Bronowice - stanowisko Gantry
  Umowa o dofinansowanie nr POIG.02.01.00-12-072/09
 3. Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym
  Umowa o dofinansowanie nr POIG.01.01.02-00-069/09 (koordynator: Uniwersytet Jagielloński)
 4. Optimization of patient and personnel dosimetry in radiology
  Umowa o dofinansowanie nr POMOST/2010-2/6
 5. Development and application of algorithms for analysis and interpretation of experimental data of multidimensional nature. Case of tau decay data at B-factories and predictions of Resonance Chiral Theory deduced from QCD
  Umowa o dofinansowanie nr POMOST/2013-7/12
 6. Wykorzystanie technologii obliczeń elastycznych w rozległych sieciach komputerów w badaniach naukowych i gospodarce
  Umowa o dofinansowanie nr POIG.02.03.03-00-033/09
 7. Radioactive environment of the European Arctic on the verge of change
  Umowa o dofinansowanie nr POMOST/2010-2/9

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

 1. Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "Zaawansowane materiały dla nowoczesnych technologii i energetyki przyszłości"
  Umowa o dofinansowanie nr POKL.04.01.01-00-434/08 (koordynator: AGH)