Ogłoszenia o sprzedaży

Regulamin zbywania składników majątku ruchomego Instytutu Fizyki Jądrowej im. HenrykaNiewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Aktualne

Znak sprawy: DZI-S-271-3/20
Sprzedaż książek przez IFJ PAN
Termin składania ofert: 31.03.2020
Nowy termin składania ofert: 30.04.2020, godz. 14:00

Znak sprawy: DZI-S-271-2/20
Sprzedaż maszyn i urządzeń przez IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 25.02.2020, godz. 11:30

Znak sprawy: DOG-236-2/20
Sprzedaż odpadu stanowiącego złom skraplarki helu wraz z osprzętem
Termin składania ofert: 06.03.2020, godz. 11:30

Znak sprawy: DZI-S-271-1/20
Sprzedaż maszyn i urządzeń przez IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 11.02.2020, godz. 12:00

Znak sprawy: DOG-236-1/20
Sprzedaż odpadu stanowiącego złom kotłowni gazowej wraz z osprzętem
Termin składania ofert: 21.01.2020, godz. 11:30