Ogłoszenia o sprzedaży

Aktualne

Znak sprawy: DZI-S-271-2/19
Sprzedaż kotłowni gazowej wraz z osprzętem przez IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 18.10.2019, godz. 11:30

Znak sprawy: DZI-S-271-1/19
Sprzedaż narzędzi i urządzeń przez IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 18.10.2019, godz. 11:00