Ogłoszenia o sprzedaży

Regulamin zbywania składników majątku ruchomego Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Aktualne

Znak sprawy: DOG-236-6/20
Sprzedaż odpadu stanowiącego złom sprzętu IFJ PAN
Termin składania ofert: 20.10.2020, godz. 11:30

  • Ogłoszenie [docx] [pdf]
  • Szczegółowe warunki i zasady przetargu [doc] [pdf]
  • Formularz oferty [doc] [pdf]
  • Istotne postanowienia umowy [docx] [pdf]
  • Załącznik nr 2 - Zdjęcia [doc] [pdf]
  • Wynik [docx] [pdf]