Ogłoszenia o sprzedaży

Aktualne

Znak sprawy: DZI-S-271-6/19
Sprzedaż książek przez IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 28.11.2019, godz. 11:00
NOWY termin składania ofert: 20.12.2019, godz. 12:00

Znak sprawy: DZI-S-271-5/19
Sprzedaż używanego samochodu osobowego przez IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 14.11.2019, godz. 11:30

Znak sprawy: DZI-S-271-4/19
Sprzedaż kotłowni gazowej wraz z osprzętem przez IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 30.10.2019, godz. 11:30

Znak sprawy: DZI-S-271-3/19
Sprzedaż narzędzi i urządzeń przez IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 30.10.2019, godz. 11:00

Znak sprawy: DZI-S-271-2/19
Sprzedaż kotłowni gazowej wraz z osprzętem przez IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 18.10.2019, godz. 11:30

Znak sprawy: DZI-S-271-1/19
Sprzedaż narzędzi i urządzeń przez IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 18.10.2019, godz. 11:00