Konkursy na podstawie zebranych ofert

Aktualne

Znak sprawy: DZI.261.95.2023
Dostawa i montaż drzwi do pomieszczeń laboratoryjnych w budynku nr 6 IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 04.10.2023, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Rysunek - załącznik 3.1: [pdf]
 • Rysunek - załącznik 3.2: [pdf]
 • Rysunek - załącznik 3.3: [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz techniczno-cenowy: [xls]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.92.2023
Wykonanie audytu finansowego projektu naukowego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
Termin składania ofert: 26.09.2023, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Wykaz wykonanych prac: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.91.2023
Rozbudowa serwera systemu planowania leczenia Eclipse oraz systemu zarządzania Aria dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 20.09.2023, godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 26.09.2023, godz. 11:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz techniczno-cenowy: [doc] pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 19.09.2023 r.: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 22.09.2023 r.: [doc] [pdf]
 • Nowy wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Regulamin: [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.90.2023
Wykonanie wykładziny PVC oraz wylewki o podwyższonych wymaganiach w pomieszczeniach laboratorium chemicznego w budynku numer 6 IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 25.09.2023, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Rysunek techniczny: [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.88.2023
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 15.09.2023, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie podmiotu: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie biegłego rewidenta: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Wykaz wykonanych usług: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.86.2023
Dostawa podzespołów niezbędnych do połączenia aparatury dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 12.09.2023, godz. 11:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.87.2023
Sukcesywna dostawa ręczników papierowych, papieru toaletowego oraz chusteczek higienicznych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 12.09.2023, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz cenowy: [xls]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 07.09.2023 r.: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.83.2023
Usługa serwisowa obejmująca wymianę żywicy jonowymiennej w kolumnach do demineralizacji wody w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 17.08.2023, godz. 11:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz techniczno-cenowy: [xls]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Zdjęcia: [zip]
 • Odpowiedzi na zapytania - 11.08.2023 r.: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.82.2023
Wymiana akumulatorów w zasilaczach awaryjnych UPS w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 17.08.2023, godz. 10:30

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Zakres zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o dysponowaniu osobami: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.81.2023
Usługa serwisowa na przeglądy UPS w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 17.08.2023, godz. 10:00
Nowy termin składania ofert: 18.08.2023, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Zakres zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o dysponowaniu osobami: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 16.08.2023 r.: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.79.2023
Wykonanie oświetlenia fasady budynku głównego IFJ PAN w Krakowie wraz z ilustracją wykładu w formie pokazu teatru ognia z okazji Małopolskiej Nocy Naukowców 2023
Termin składania ofert: 03.08.2023, godz. 12:30

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Wykaz wykonanych prac: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.77.2023
Świadczenie usług wywozu, transportu i utylizacji odpadów chemicznych i pozostałych niebezpiecznych odpadów dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 03.08.2023, godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 04.08.2023, godz. 10:30

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz cenowy: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 01.08.2023 r.: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 03.08.2023 r.: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.75.2023
Dostawa nowego stacjonarnego komputera dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 26.07.2023, godz. 11:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.68.2023
Zakup i dostawa elementów budowlanych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 04.07.2023, godz. 11:30

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz cenowy: [xls]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Unieważnienie: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.65.2023
Wykonanie i dostawa wyposażenia ze stali nierdzewnej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 29.06.2023, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz techniczno-cenowy: [xls]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.64.2023
Dostawa oprogramowania (Office, Windows, Corel, Adobe), dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 26.06.2023, godz. 11:30

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz cenowy: [xls]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 20.06.2023 r.: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 22.06.2023 r.: [doc] [pdf]
 • Nowy formularz cenowy: [xls]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.60.2023
Zakup i dostawa nowego skalibrowanego nanowoltomierza dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 20.06.2023, godz. 11:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Unieważnienie: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.59.2023
Zakup i dostawa nowego bramowego zaworu próżniowego dla IFJ PAN w Krakowie dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 20.06.2023, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.58.2023
Zakup i dostawa podzespołów niezbędnych do połączenia aparatury dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 14.06.2023, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.54.2023
Zakup i dostawa fabrycznie nowych głowic pomiarowych wraz z kontrolerem dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 30.05.2023, godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 02.06.2023, godz. 11:30

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 26.05.2023 r.: [doc] [pdf]
 • Nowy opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.53.2023
Sukcesywna dostawa gazów sprężonych dla IFJ PAN w Krakowie z podziałem na 2 zadania
Termin składania ofert: 25.05.2023, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz cenowy - Zadanie I: [doc] [pdf]
 • Formularz cenowy - Zadanie II: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Zdjęcie 1 - Zadanie II: [jpg]
 • Zdjęcie 2 - Zadanie II: [jpg]
 • Zdjęcie 3 - Zadanie II: [jpg]
 • Zdjęcie 4 - Zadanie II: [jpg]
 • Odpowiedzi na zapytania - 19.05.2023 r.: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.52.2023
Serwis dwupłaszczyznowego rentgenowskiego systemu pozycjonowania pacjenta na stanowisku radioterapii oka przy cyklotronie Proteus w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 23.05.2023, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Umowa podpowierzenia przetwarzania danych: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.51.2023
Przegląd i naprawa systemu kontroli dostępu (SKD) w CCB dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 22.05.2023, godz. 9:30

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.50.2023
Wykonanie filmu popularnonaukowego o radioterapii protonowej w Centrum Cyklotronowym Bronowice IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 22.05.2023, godz. 10:30

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Wykaz wykonanych prac: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 15.05.2023 r.: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.49.2023
Wykonanie animacji 3D oraz filmu animowanego dla dzieci o radioterapii protonowej w Centrum Cyklotronowym Bronowice IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 22.05.2023, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Wykaz wykonanych prac: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 15.05.2023 r.: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.46.2023
Zakup i dostawa oscyloskopu dla Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Termin składania ofert: 18.05.2023, godz. 11:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Unieważnienie: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.43.2023
Zakup i dostawę symulatora linii wiązki oraz ISO VAC linii kriogenicznych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 16.05.2023, godz. 11:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.39.2023
Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników typu Sigma Aldrich dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 09.05.2023, godz. 11:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz cenowy: [xls]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 04.05.2023 r.: [doc] [pdf]
 • Nowy formularz cenowy: [xls]
 • Nowy wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.38.2023
Zakup i dostawa przenośnego licznika cząstek wraz z jonizującym pistoletem dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 09.05.2023, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz techniczno-cenowy: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 04.05.2023 r.: [doc] [pdf]
 • Nowy wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.34.2023
Dostawa i montaż dwóch nowych szlabanów dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 19.04.2023, godz. 11:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz techniczno-cenowy: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 14.04.2023 r.: [doc] [pdf]
 • Nowy opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.32.2023
Dostawa ślepej flanszy CF 250 dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 14.04.2023, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 11.04.2023 r.: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.30.2023
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż specjalistycznego wyciągu laboratoryjnego w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 12.04.2023, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Wykaz osób: [doc] [pdf]
 • Wykaz wyposażenia: [doc] [pdf]
 • Wykaz wykonanych prac: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 04.04.2023 r.: [doc] [pdf]
 • Nowy wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Unieważnienie: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.29.2023
Zakup i dostawa nowego namiotu dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 03.04.2023, godz. 11:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz techniczno-cenowy: [xls]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 31.03.2023 r.: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.28.2023
Usługa serwisowa dotyczącą przeglądów UPS-ów w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 21.03.2023, godz. 11:30

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Zakres zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.27.2023
Usługa serwisowa dotycząca przeglądu agregatu prądotwórczego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 21.03.2023, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Zakres zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 17.03.2023 r.: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.25.2023
Usługa kalibracji detektora TimePix dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 17.03.2023, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.23.2023
Dostawa i instalacja cyrkulatora (łaźni cyrkulacyjnej) do reometru dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 08.03.2023, godz. 11:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.22.2023
Zakup i dostawa fabrycznie nowego laptopa wraz z licencją dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 07.03.2023, godz. 11:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.21.2023
Usługa przeglądów, konserwacji i napraw systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru w budynkach IFJ PAN w Krakowie z podziałem na 2 zadania
Termin składania ofert: 01.03.2023, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Wytyczne I - 2.1: [doc] [pdf]
 • Dokumentacja SSP - 2.2: [pdf]
 • Dokumentacja CCB - 2.3: [pdf]
 • Dokumentacja Gantry I - 2.4: [pdf]
 • Dokumentacja Gantry II - 2.5: [pdf]
 • Wytyczne II - 3: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.20.2023
Dostawa nowych sond i igieł dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 01.03.2023, godz. 11:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.18.2023
Zakup i dostawa nowej wyparki rotacyjnej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 23.02.2023, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania: [doc] [pdf]
 • Nowy opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.15.2023
Konserwacja i serwis urządzeń dźwigowych w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 21.02.2023, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Wykaz urządzeń transportu bliskiego: [doc] [pdf]
 • Wykaz materiałów: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz cenowy: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o dysponowaniu osobami: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Informacja: [doc] [pdf]
 • Nowy formularz cenowy: [doc] [pdf]
 • Unieważnienie: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.14.2023
Dostawa elementów do spektrometru dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 20.02.2023, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz techniczno-cenowy: [xls]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.13.2023
Opieka serwisowa oprogramowania Symfonia ERP firmy Symfonia
Termin składania ofert: 15.02.2023, godz. 11:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Umowa powierzenia danych: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.12.2023
Sukcesywna dostawę materiałów biurowych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 14.02.2023, godz. 11:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz cenowy: [xls]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.11.2023
Sukcesywna dostawa środków czystości dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 15.02.2023, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz cenowy: [xls]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.10.2023
Zakup i dostawę nowego obiektywu dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 09.02.2023, godz. 11:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.6.2023
Sukcesywna dostawa zadrukowanych kopert, pism przewodnich i naklejek adresowych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 25.01.2023, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia - Wzory: [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz cenowy: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.3.2023
Sukcesywna dostawa odzieży roboczej, butów, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej dla IFJ PAN w Krakowie z podziałem na 2 zadania
Termin składania ofert: 17.01.2023, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr II: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz cenowy - Zadanie nr I: [xls]
 • Formularz cenowy - Zadanie nr II: [xls]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]