Zamówienia z dziedziny nauki, z zakresu kultury oraz na usługi społeczne

Aktualne

Znak sprawy: DZP-NKS-271-12/2020
Dostawa komponentów układu sterowania dla drugiego prototypu teleskopu SST-1M
Termin składania ofert: 15-12-2020, do godz. 12:00

  • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki: [docx] [pdf]
  • Opis przedmiotu zamówienia: [docx] [pdf]
  • Wzór umowy: [docx] [pdf]

Znak sprawy: DZP-NKS-271-7/2020
Usługa doradztwa patentowego i zgłoszenia patentowego
Termin składania ofert: 15-06-2020, do godz. 12:00