Zamówienia z dziedziny nauki, z zakresu kultury oraz na usługi społeczne

Aktualne

Znak sprawy: DZP.NKS.260.1.2021
Dostawa klimatyzatora dla drugiej szafy sterowniczej prototypu teleskopu SST-1M
Termin składania ofert: 17-03-2021, do godz. 12:00

  • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki: [doc] [pdf]
  • Klimatyzator: [docx] [pdf]