Zamówienia z dziedziny nauki, z zakresu kultury oraz na usługi społeczne

Aktualne

Znak sprawy: DZP-NKS-271-10/2020
Dostawa klimatyzatora dla szafy sterowniczej drugiego prototypu teleskopu SST-1M
Termin składania ofert: 30-09-2020, do godz. 12:00

Znak sprawy: DZP-NKS-271-9/2020
Dostawa oscyloskopu dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 02-09-2020, do godz. 12:00

Znak sprawy: DZP-NKS-271-8/2020
Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz IFJ PAN w Krakowie z podziałem na 2 części
Termin składania ofert: 27-07-2020, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-NKS-271-7/2020
Usługa doradztwa patentowego i zgłoszenia patentowego
Termin składania ofert: 15-06-2020, do godz. 12:00