Zamówienia z dziedziny nauki, z zakresu kultury oraz na usługi społeczne

Aktualne

Znak sprawy: DZP.NKS.260.3.2021
Organizacja międzynarodowej konferencji – Summer School of Plasma Diagnostics: PhDiaFusion 2021 w terminie 20 – 24 września 2021 r.
Termin składania ofert: 08-09-2021, do godz. 12:00

 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: [docx] [pdf]
 • Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
 • Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.NKS.260.2.2021
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 13-05-2021, do godz. 12:00

 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: [docx] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 12.05.2021: [docx] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.NKS.260.1.2021
Dostawa klimatyzatora dla drugiej szafy sterowniczej prototypu teleskopu SST-1M
Termin składania ofert: 17-03-2021, do godz. 12:00

 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki: [doc] [pdf]
 • Klimatyzator: [doc] [pdf]