Zamówienia z dziedziny nauki, z zakresu kultury oraz na usługi społeczne

Aktualne

Znak sprawy: DZP-NKS-271-3/2020
Kompleksowa obsługa konferencji „The 29th International Conference on Ultrarelativistic Nucleus-Nucleus Collisions”
Termin składania ofert: 26-03-2020, do godz. 11:00
!! Nowy termin składania ofert: 02-04-2020, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-NKS-271-4/2020
Organizacja konferencji pt.: „Zakopane Conference on Nuclear Physics”
Termin składania ofert: 28-02-2020, do godz. 9:00

Znak sprawy: DZP-NKS-271-2/2020
Wynajem hotelu/ośrodka wypoczynkowego (obiektu) z zapewnieniem wyżywienia, sal konferencyjnych oraz transportu na potrzeby organizacji wycieczki integracyjnej dla doktorantów IFJ PAN w dniach 24-26.04.2020 r.
Termin składania ofert: 18-02-2020

Znak sprawy: DZP-NKS-271-1/2020
Kompleksowa usługa kancelarii patentowej mająca na celu rozszerzenie ochrony patentowej wynalazków w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych
Termin składania ofert: 15-01-2020, do godz. 12:00