Zamówienia z dziedziny nauki, z zakresu kultury oraz na usługi społeczne

Aktualne

Znak sprawy: DZP-NKS-271-7/2020
Usługa doradztwa patentowego i zgłoszenia patentowego
Termin składania ofert: 15-06-2020, do godz. 12:00

Znak sprawy: DZP-NKS-271-6/2020
Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 01-06-2020, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-NKS-271-5/2020
Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 20-05-2020, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-NKS-271-3/2020
Kompleksowa obsługa konferencji „The 29th International Conference on Ultrarelativistic Nucleus-Nucleus Collisions”
Termin składania ofert: 26-03-2020, do godz. 11:00
!! Nowy termin składania ofert: 02-04-2020, do godz. 11:00