Zamówienia z dziedziny nauki, z zakresu kultury oraz na usługi społeczne

Aktualne

Znak sprawy: DZP.NKS.260.2.2024
Usługa cateringowa dla konferencji MULTIS2024 w dniach 16-19 września 2024 roku
Termin składania ofert: 16-05-2024, do godz. 12:00

  • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: [doc] [pdf]
  • Załącznik nr 1: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.NKS.260.1.2024
Współorganizacja Konferencji: „ XIII Ogólnopolska Konferencja pt. Rozpraszanie Neutronów i Metody Komplementarne w badaniach Materii” w dniach 9-13 czerwca 2024 r.
Termin składania ofert: 29-03-2024, do godz. 12:00

  • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: [doc] [pdf]
  • Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  • Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne: [doc] [pdf]