Zamówienia z dziedziny nauki, z zakresu kultury oraz na usługi społeczne

Aktualne

Znak sprawy: DZP-NKS-271-18/2018
Opracowanie ekspertyz w zakresie analizy potencjału komercjalizacyjnego wraz z wyceną innowacyjnych technologii
Termin składania ofert: 06-12-2018, do godz. 12:00

Znak sprawy: DZP-NKS-271-17/2018
Dostawa komponentów układu napędowego i sterowania dla teleskopu SST-1M (prototyp nr. 2) dla obserwatorium Cherenkov Telescope Array
Termin składania ofert: 06-12-2018, do godz. 12:00

Znak sprawy: DZP-NKS-271-14/2018
Projekt, wykonanie i dostawa szafy sterowniczej dla teleskopu SST-1M dla obserwatorium Cherenkov Telescope Array
Termin składania ofert: 06-12-2018, do godz. 12:00

Znak sprawy: DZP-NKS-271-16/2018
Wykonanie i dostawa ram aluminiowych do detektorów SSD dla Obserwatorium Pierre Auger
Termin składania ofert: 30-11-2018, do godz. 12:00

Znak sprawy: DZP-NKS-271-15/2018
Obsługa gastronomiczna konferencji „XXV Cracow Epiphany Conference on Advances in Heavy Ion Physics
Termin składania ofert: 06-12-2018, do godz. 12:00

Znak sprawy: DZP-NKS-271-16/2018
Wykonanie i dostawa ram aluminiowych do detektorów SSD dla Obserwatorium Pierre Auger
Termin składania ofert: 30-11-2018, do godz. 12:00

Znak sprawy: DZP-NKS-271-12/2018
Organizacja wycieczki: zwiedzanie Kopalni Soli w Bochni wraz z organizacją kolacji w dniu 9 stycznia 2019 r. dla około 80 uczestników konferencji Epiphany 2019
Termin składania ofert: 23-11-2018, do godz. 12:00

Znak sprawy: DZP-NKS-271-11/2018
Organizacja kolacji dla uczestników konferencji 4th Superconductivity & Particle AcceleratorS (SPAS’2018) w dniu 29.11.2018 w Krakowie
Termin składania ofert: 06-11-2018, do godz. 12:00

Znak sprawy: DZP-NKS-271-13/2018
Obsługa gastronomiczna konferencji Resummation Evolution Factorization 2018 w dniach 19-23 listopada 2018 roku
Termin składania ofert: 31-10-2018, do godz. 12:00

Znak sprawy: DZP-NKS-271-9/2018
Świadczenie usługi hotelowej dla 30 osób w terminie 11-15 listopada 2018 r. w hotelu zlokalizowanym w centrum Krakowa
Termin składania ofert: 24-10-2018, do godz. 15:00

Znak sprawy: DZP-NKS-271-10/2018
Obsługa gastronomiczna konferencji Superconductivity & Particle AcceleratorS (SPAS2018)
Termin składania ofert: 18-10-2018, do godz. 12:00

Znak sprawy: DZP-NKS-271-8/2018
Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 16-07-2018, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-NKS-271-7/2018
Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 27-06-2018, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-NKS-271-6/2018
Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 15-05-2018, do godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 16-05-2018, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-NKS-271-5/2018
Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 23-03-2018, do godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 26-03-2018, do godz. 12:00
Nowy termin składania ofert: 28-03-2018, do godz. 13:00
Nowy termin składania ofert: 29-03-2018, do godz. 10:00

Znak sprawy: DZP-NKS-271-2/2018
Wynajem ośrodka wypoczynkowego z zapewnieniem wyżywienia, sali konferencyjnej oraz transportu na potrzeby organizacji wycieczki integracyjnej dla doktorantów oraz młodych pracowników IFJ PAN w dniach 18-20.05.2018 r.
Termin składania ofert: 22-03-2018, do godz. 12:00

Znak sprawy: DZP-NKS-271-4/2018
Organizacja kolacji w dniu 24.05.2018 r. dla uczestników konferencji 13th Workshop on Particle Correlations and Femtoscopy w Krakowie
Termin składania ofert: 14-03-2018, do godz. 12:00

Znak sprawy: DZP-NKS-271-3/2018
Obsługa gastronomiczna konferencji 13th Workshop on Particle Correlations and Femtoscopy w dniach 22.05-26.05.2018 r.
Termin składania ofert: 27-02-2018, do godz. 12:00
Nowy termin składania ofert: 02-03-2018, do godz. 12:00

Znak sprawy: DZP-NKS-271-1/2018
Organizacja wycieczki: zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce na trasie turystycznej z przewodnikami anglojęzycznymi wraz z organizacją uroczystej kolacji w dniu 07.06.2018 r. dla uczestników Zebrania Współpracy Pierre Auger w Krakowie
Termin składania ofert: 15-02-2018, do godz. 12:00