Zamówienia publiczne

Aktualne

Znak sprawy: DZP-271-18/20
Dostawa zasilaczy prądu stałego 30V-400A dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 21-09-2020, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-16/20
Serwis techniczny zintegrowanego układu skraplania helu w magnesie nadprzewodnikowym systemu obrazowania MR Bruker Biospec 9.4T
Termin składania ofert: 15-09-2020, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-7/20
Dostawa kompresora/zestawu kompresorów do sprężania helu gazowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 19-06-2020, do godz. 11:00