Zamówienia publiczne

Aktualne

Znak sprawy: DZP-271-2/19
Dostawa i instalacja trzech stanowisk badawczych
Termin składania ofert: 25-01-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-3/19
Dostawa cewek gradientowych do tomografu MR 9.4T Bruker Biospec
Termin składania ofert: 01-02-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-1/19
Dostawa i instalacja systemu kompensacji powietrza dla Laboratorium Syntez Nanomateriałów
Termin składania ofert: 21-01-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-27/18
Sukcesywne dostawy kaset dozymetrycznych do odczytu w automatycznym czytniku termoluminescencyjnym dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 22-01-2019, do godz. 10:00

Znak sprawy: DZP-271-24/18
Usługa serwisowa systemu terapii protonowej Proteus 235 dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 15-01-2019, do godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 11-02-2019, do godz. 11:00