Zamówienia publiczne

Aktualne

Znak sprawy: DZP.260.2.2021
Świadczenie usług serwisowania Systemu Tomografii Komputerowej
Termin składania ofert: 16-03-2021, do godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [docx] [pdf]
 • Umowa podpowierzenia przetwarzania danych osobowych: [docx] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 4: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.1.2021
Dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 1 Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk na potrzeby laboratorium ICPMS
Termin składania ofert: 22-02-2021, do godz. 10:00
Nowy termin składania ofert: 25-02-2021, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 700 000,00 zł brutto

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [docx] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [zip]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Rzuty piwnica, parter: [pdf]
 • Rzuty I piętro, poddasze: [pdf]
 • Ścianka clean room: [pdf]
 • Dodatkowe informację wynikające z pytań do treści SIWZ poprzedniego postępowania nr DZP-271-29/20 : [docx]
 • Odpowiedzi na zapytania - 16.02.2021 r.: [doc] [pdf]
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: [pdf]
 • Zmiana treści SIWZ: [docx] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 22.02.2021 r.: [doc] [pdf]
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: [pdf]
 • NOWY załącznik nr 3: [docx] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [docx] [pdf]

Znak sprawy: DZP-271-28/20
Sukcesywne dostawy kaset dozymetrycznych do odczytu w automatycznym czytniku termoluminescencyjnym dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 09-02-2021, do godz. 11:00

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [docx] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 4: [docx] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]