Zamówienia publiczne

Aktualne

Znak sprawy: DZP-271-9/19
Świadczenie usług serwisowania Systemu Tomografii Komputerowej
Termin składania ofert: 13-03-2019, do godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 15-03-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-8/19
Dostawa ciekłego helu
Termin składania ofert: 11-03-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-7/19
Usługa serwisowa systemu terapii protonowej Proteus 235 dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 20-03-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-6/19
Dostawa i instalacja systemu kompensacji powietrza dla Laboratorium Syntez Nanomateriałów
Termin składania ofert: 18-02-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-4/19
Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 20-02-2019, do godz. 11:00
Termin wizji lokalnej: 11-02-2019, o godz. 10:00

Znak sprawy: DZP-271-2/19
Dostawa i instalacja trzech stanowisk badawczych
Termin składania ofert: 25-01-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-3/19
Dostawa cewek gradientowych do tomografu MR 9.4T Bruker Biospec
Termin składania ofert: 01-02-2019, do godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 05-02-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-1/19
Dostawa i instalacja systemu kompensacji powietrza dla Laboratorium Syntez Nanomateriałów
Termin składania ofert: 21-01-2019, do godz. 11:00

Plan postępowań o udzielenie zamówień