Zamówienia publiczne

Aktualne

Znak sprawy: DZP-271-31/18
Wymiana rozdzielnic głównych budynkowych dla budynku numer 1 oraz budynku nr 5 wraz z dostosowaniem ich pomieszczeń do aktualnych wymagań przepisów prawa na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 17-12-2018, do godz. 11:00
Termin wizji lokalnej: 07-12-2018, o godz. 09:00

Znak sprawy: DZP-271-29/18
Sukcesywne dostawy oryginalnych, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 04-12-2018, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-30/18
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 03-12-2018, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-28/18
Dostawa mikroskopu polaryzacyjnego do temperaturowych badań własności optycznych materiałów
Termin składania ofert: 30-11-2018, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-26/18
Dostawa wózka widłowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 06-11-2018, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-24/18
Usługa serwisowa systemu terapii protonowej Proteus 235 dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 15-01-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-22/18
Dostawa energii elektrycznej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 15-11-2018, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-20/18
Remont systemu zasilaczy cewek korekcyjnych cyklotronu AIC-144
Termin składania ofert: 15-10-2018, do godz. 11:00
Termin wizji lokalnej: 03-10-2018, do godz. 09:00

Znak sprawy: DZP-271-19/18
Świadczenie usług serwisowania Systemu OIS/TPS/Citrix
Termin składania ofert: 17-09-2018, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-18/18
Dostawa elementów wyposażenia zwierzętarni dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 12-09-2018, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-17/18
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 26-07-2018, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-16/18
Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego z komorą środowiskową
Termin składania ofert: 20-07-2018, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-14/18
Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego z komorą środowiskową
Termin składania ofert: 22-06-2018, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-11/18
Dostawa źródła promieniowania X wraz z mikro-ogniskowaniem
Termin składania ofert: 21-06-2018, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-13/18
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 19-06-2018, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-12/18
Dostawa stolika automatycznego z motoryzacją XYZ z autoogniskowaniem wraz z nastolikowym inkubatorem CO2 do mikroskopu typu Olympus IX53
Termin składania ofert: 18-06-2018, do godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 20-06-2018, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-8/18
Dostawa spektrometru polaryzacji wysokoenergetycznych fotonów dla eksperymentów PARIS - dostawa toru pomiarowego VME – TDC, CFD dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 10-05-2018, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-6/18
Dostawa mobilnego układu do identyfikacji i pomiaru energii niskoenergetycznych cząstek naładowanych
Termin składania ofert: 26-04-2018, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-5/18
Dostawa spektrometru polaryzacji wysokoenergetycznych fotonów dla eksperymentów PARIS
Termin składania ofert: 17-04-2018, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-3/18
Dostawa i wymiana źródła promieniotwórczego kobalt Co-60 w aparacie Theratron 780E firmy Theratronics, znajdującego się w IFJ PAN w Krakowie oraz odbiór i wywiezienie starego źródła
Termin składania ofert: 07-05-2018, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-2/18
Świadczenie usług serwisowania Systemu Tomografii Komputerowej
Termin składania ofert: 08-03-2018, do godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 16-03-2018, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-1/18
Dostawa dysków zewnętrznych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 07-02-2018, do godz. 11:00

Fundusze Europejskie, UE, FNP