Zamówienia publiczne

Aktualne

Znak sprawy: DZP-271-8/20
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 05-06-2020, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-7/20
Dostawa kompresora/zestawu kompresorów do sprężania helu gazowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 19-06-2020, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-5/20
Dostawa dygestorium szczelinowego wraz z kratownicą oraz szafy laboratoryjnej na chemikalia
Termin składania ofert: 19-05-2020, do godz. 11:00