Zamówienia publiczne

Aktualne

Znak sprawy: DZP-271-25/20
Dostawa urządzeń sieciowych i zasilacza awaryjnego UPS dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 08-12-2020, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-26/20
Dostawa i instalacja systemu przechowywania i archiwizacji danych do tomografu MR 9.4T
Termin składania ofert: 01-12-2020, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-23/20
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 26-11-2020, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-21/20
Dostawa i instalacja systemu przechowywania i archiwizacji danych do tomografu MR 9.4T
Termin składania ofert: 16-11-2020, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-22/20
Dostawa przystawki umożliwiającej przeprowadzanie obrazowania spektroskopowego w trybie z przerywanym kontaktem (tapping mode)
Termin składania ofert: 13-11-2020, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-19/20
Serwis szafy klimatyzacji precyzyjnej oraz agregatu wody lodowej tomografu MR 9.4T
Termin składania ofert: 19-10-2020, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-20/20
Rozbudowa infrastruktury informatycznej w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 14-10-2020, do godz. 11:00