Zamówienia publiczne

Aktualne

Znak sprawy: DZP-271-4/20
Przebudowa i dostosowanie pomieszczenia technicznego w budynku nr 1 Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk na potrzeby infrastruktury teletechnicznej
Termin składania ofert: 14-04-2020, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-3/20
Świadczenie usług serwisowania Systemu Tomografii Komputerowej
Termin składania ofert: 06-03-2020, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-2/20
Rozbudowa systemu planowania leczenia Eclipse oraz systemu informacji onkologicznej Aria
Termin składania ofert: 02-03-2020, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-1/20
Dostawa stacji roboczej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 16-01-2020, do godz. 11:00