Zamówienia publiczne

Aktualne

Znak sprawy: DZP-271-28/20
Sukcesywne dostawy kaset dozymetrycznych do odczytu w automatycznym czytniku termoluminescencyjnym dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 09-02-2021, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-29/20
Dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 1 Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk na potrzeby laboratorium ICPMS
Termin składania ofert: 21-01-2021, do godz. 11:00

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [zip]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytanie: [doc] [pdf]
 • Rzuty piwnica, parter: [pdf]
 • Rzuty I piętro, poddasze: [pdf]
 • Ścianka clean room: [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [docx] [pdf]

Znak sprawy: DZP-271-24/20
Wykonanie przeglądów serwisowych, konserwacji oraz bieżących napraw klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynkach IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 29-12-2020, do godz. 11:30

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 4: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [docx] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP-271-27/20
Sukcesywne dostawy oryginalnych, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 28-12-2020, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-25/20
Dostawa urządzeń sieciowych i zasilacza awaryjnego UPS dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 08-12-2020, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-26/20
Dostawa i instalacja systemu przechowywania i archiwizacji danych do tomografu MR 9.4T
Termin składania ofert: 01-12-2020, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-23/20
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 26-11-2020, do godz. 11:00