Zamówienia publiczne

Aktualne

Znak sprawy: DZP-271-33/19
Dostawa i instalacja zestawu 4 komór laminarnych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 05-12-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-36/19
Termomodernizacja budynku nr 6 znajdującego się na terenie IFJ PAN w Krakowie wraz z dostawą transformatorów, agregatu i rozdzielnicy oraz baterii kondensatorów
Termin składania ofert: 28-11-2019, do godz. 11:00
Termin wizji lokalnej: 19-11-2019, o godz. 10:00

Znak sprawy: DZP-271-38/19
Dostawa 2 detektorów typu phoswich CeBr3/NaI dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 18-11-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-37/19
Dostawa analizatora wielkości cząstek i potencjału zeta dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 08-11-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-35/19
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 05-11-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-34/19
Dostawa ciekłego azotu dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 31-10-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-30/19
Świadczenie usług serwisowania Systemu OIS/TPS/Citrix
Termin składania ofert: 16-10-2019, do godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 18-10-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-32/19
Usługi konserwacji, serwisu i przeglądów dwóch agregatów wody lodowej firmy Clivet obsługujących akcelerator AIC - 144
Termin składania ofert: 08-10-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-31/19
Dostawa serwera obliczeniowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 07-10-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-27/19
Usługi konserwacji, serwisu i przeglądów dwóch agregatów wody lodowej firmy Clivet obsługujących akcelerator AIC - 144
Termin składania ofert: 19-09-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-29/19
Wymiana ramy mikroskopowej do mikroskopu IX53 firmy Olympus dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 01-10-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-28/19
Usługi ubezpieczeniowe dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 16-09-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-26/19
Dostawa serwera obliczeniowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 13-09-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-25/19
Rozbudowa systemu planowania leczenia Eclipse oraz systemu informacji onkologicznej Aria
Termin składania ofert: 13-09-2019, do godz. 10:00
Nowy termin składania ofert: 30-09-2019, do godz. 10:00
Termin wizji lokalnej: 20-08-2019, godz. 15:00

Znak sprawy: DZP-271-22/19
Dostawa energii elektrycznej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 10-09-2019, do godz. 10:00

Znak sprawy: DZP-271-24/19
Wykonanie przeglądów serwisowych, konserwacji oraz bieżących napraw klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynkach IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 14-08-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-16/19
Dostawa pompy turbomolekularnej wraz z wyposażeniem dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 10-07-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-23/19
Wymiana zużytego układu próżniowego w jonowodzie akceleratora Van de Graaffa dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 04-07-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-18/19
Wykonanie przeglądów serwisowych, konserwacji oraz bieżących napraw klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku nr 11 (CCB) oraz 12 (GANTRY) w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 24-06-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-21/19
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 25-06-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-19/19
Dostawa mikropompy zębatej z jednostką sterującą dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 07-06-2019, do godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 10-06-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-17/19
Dostawa pompy próżniowej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 06-06-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-15/19
Dostawa mikropompy zębatej z jednostką sterującą dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 29-05-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-14/19
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 22-05-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-13/19
Dostawa akcesoriów do unieruchamiania pacjenta podczas radioterapii protonowej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 17-05-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-12/19
Usługa serwisowa oraz dostawy materiałów eksploatacyjnych i części zapasowych do systemów chłodniczych systemu Proteus 235
Termin składania ofert: 25-04-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-11/19
Dostawa drukarki 3D dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 12-04-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-10/19
Dostawa automatycznego systemu dozymetrii optoluminescencyjnej OSL dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 11-04-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-9/19
Świadczenie usług serwisowania Systemu Tomografii Komputerowej
Termin składania ofert: 13-03-2019, do godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 15-03-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-8/19
Dostawa ciekłego helu
Termin składania ofert: 11-03-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-7/19
Usługa serwisowa systemu terapii protonowej Proteus 235 dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 20-03-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-6/19
Dostawa i instalacja systemu kompensacji powietrza dla Laboratorium Syntez Nanomateriałów
Termin składania ofert: 18-02-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-4/19
Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 20-02-2019, do godz. 11:00
Termin wizji lokalnej: 11-02-2019, o godz. 10:00

Znak sprawy: DZP-271-2/19
Dostawa i instalacja trzech stanowisk badawczych
Termin składania ofert: 25-01-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-3/19
Dostawa cewek gradientowych do tomografu MR 9.4T Bruker Biospec
Termin składania ofert: 01-02-2019, do godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 05-02-2019, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-1/19
Dostawa i instalacja systemu kompensacji powietrza dla Laboratorium Syntez Nanomateriałów
Termin składania ofert: 21-01-2019, do godz. 11:00

Plan postępowań o udzielenie zamówień