Zamówienia publiczne

Aktualne

Znak sprawy: DZP-271-2/20
Rozbudowa systemu planowania leczenia Eclipse oraz systemu informacji onkologicznej Aria
Termin składania ofert: 02-03-2020, do godz. 11:00

Znak sprawy: DZP-271-1/20
Dostawa stacji roboczej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 16-01-2020, do godz. 11:00