powrót do strony głównej

Autorzy witryny:

Przygoda z cząstkami jest ciągle rozwijającym się projektem edukacyjnym sponsorowanym przez Particle Data Group z Laboratorium Narodowego Lawrence Berkeley (Lawrence Berkeley National Laboratory - LBNL).

Zarys historyczny projektu:
Kierownictwo projektu: Michael Barnett i Andria Erzberger.
Korekta 2000: Lincoln-Shaun Sanders
Korekta 1999: Joshua Lewis i Chuck Groom
Korekta 1996: Chuck Groom
Wersja internetowa 1995: Carolyn Mockett
Pierwszy zwiastun Przygody z cząstkami, program Supercard (TM) został opracowany przez Andrię Erzberger i jej studentów, przy doradztwie naukowym Michaela Barnetta (LBNL) i Helen Quinn (SLAC), oraz pomocy technicznej Jamesa Quinna.

Współpraca:

Dziękujemy Benowi Byersowi za projekt logo etykiety Modelu standardowego użytej na stronie głównej Przygody z cząstkami.
Chcieliśmy podziękować również członkom Particle Data Group w LBNL, a w szczególności Betty Armstrong.

Opracowanie wersji polskiej:

Pierwsza polska wersja Przygody z cząstkami powstała w roku 1996 w Instytucie Fizyki Jądrowej pod kierunkiem Jacka Turnaua.
W roku 2000 nowa, zmieniona wersja Particle Adventure (z września 2000r.) doczekała się nowego polskiego opracowania. Jej tłumaczenia na język polski dokonał Leszek Jabłoński, a grupa jego uczniów z klas o profilu informatycznym VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Katowicach przygotowała polską wersję plików HTML witryny.

powrót do strony głównej