<IMG SRC="navi.gif" WIDTH=160 HEIGHT=440 usemap="#navi" BORDER=0> Co scala świat?     Zakaz Pauliego

Cząstki możemy sklasyfikować według ich własności kwantowych.

W pewnym okresie fizycy uważali, że żadne dwie cząstki o jednakowym stanie kwantowym nie mogą współistnieć w tym samym miejscu i czasie. Reguła ta zwana jest zakazem Pauliego i wyjaśnia ona, dlaczego istnieje chemia.

Lecz później odkryto, że pewna grupa cząstek nie podporządkowuje się tej regule. Cząstki, które podlegają zakazowi Pauliego, nazywamy fermionami, a te, które zakaz ten ignorują - bozonami.

Wyobraźmy sobie dużą rodzinę fermionów złożoną z identycznego rodzeństwa, zakwaterowaną w motelu "Fermion", oraz drugą, równie liczną rodzinę identycznego rodzeństwa bozonów, wynajmującą pokoje w zajeździe "Bozon". Fermiony zachowują się jak skłócona rodzinka - nie tylko odmawiają one zakwaterowania w jednym pokoju ze swym bratem lub siostrą, lecz także każdy fermion nalega, by jego pokój był położony jak najdalej od innego fermionu. Z kolei rodzeństwo bozonów woli być zakwaterowane w jednym pokoju wieloosobowym. (Ponieważ fermiony wynajmują więcej pokoi niż bozony, właściciele moteli chętniej robią biznes z fermionami. Niektóre motele mogą nawet odmówić wynajmu pokoi bozonom!)