<IMG SRC="navi.gif" WIDTH=160 HEIGHT=440 usemap="#navi" BORDER=0> Co jest elementarne?     Odwieczne pytania

Już od zarania dziejów ludzi nurtowały pytania:

"Z czego zbudowany jest ¶wiat?"

oraz

"Co go scala?"

Pytanie: Jaka to rzeĽba i kto jest jej autorem? [ OdpowiedĽ ]