powrót do strony głównej

Prace nad opracowaniem wersji polskiej witryny Particle Adventure przez VI LO w Katowicach zostały wykonane bez żadnej pomocy finansowej z zewnątrz. Sprzęt i oprogramowanie, którym posługiwaliśmy się podczas pracy nad polską wersją witryny, zostały zakupione ze środków finansowych Rady Rodziców VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Katowicach.


Sponsorzy amerykańscy:

We are very pleased to thank the agencies, institutions, and corporations that have generously funded our efforts. These include the U.S. Department of Energy, the National Science Foundation, and Lawrence Berkeley National Laboratory. The particles chart and forerunner versions of the Particle Adventure were also funded by the American Physical Society's Division of Particles and Fields, Stanford Linear Accelerator Center, Burle Electron Tubes, Science Kit and Boreal Laboratories, and the American Association of Physics Teachers.