Raporty on-line 2017

1 Report No.2097 2097/AP (applications-zastosowania)
"Mechanical analysis of mirror panels used in CTA (Cherenkov Telescope Array)"
- Jacek Błocki, Jerzy Michałowski, Przemysław Wąchal
2 Report No.2098 2098/AP (applications-zastosowania)
"Calculations of the neutron-induced activity in air inside the Cuboid 2 of the High-Resolution Neutron Spectrometer for ITER"
- Anna Wójcik-Gargula, Grzegorz Tracz, Marek Scholz, Krzysztof Drozdowicz
3 Report No.2099 2099/AP (applications-zastosowania)
"Opracowanie algorytmów do analizy zdjęć z mikroskopii fluorescencyjnej"
"The description of algorithms for analysis fluorescence microscopy images."
- Konrad Tkocz, Sebastian Bożek, Jakub Bielecki, Janusz Lekki, Wojciech M. Kwiatek