Rada Pracowników IFJ PAN

Szanowni Państwo PT Pracownicy Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk,

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 kwietnia br w wyniku wyborów została wyłoniona Rada Pracowników IFJ PAN w składzie:

 • mgr Erazm Dutkiewicz
 • mgr Wojciech Kawalec
 • mgr Andrzej Lipka
 • prof. dr hab. Jerzy Mietelski
 • mgr inż. Jolanta Olszowska
 • Marek Ruszel
 • prof. dr hab. Piotr Jan Zieliński

Członkowie Rady wyrażają podziękowanie Komisji Wyborczej za sprawne przeprowadzenie wyborów.

Na pierwszym zebraniu w dniu 18 maja 2015 r. Rada Pracowników IFJ PAN wybrała swego przewodniczącego.
Został nim prof. dr hab. Piotr Zieliński.
Na sekretarza Rady wybrano mgr. Erazma M. Dutkiewicza.

Rada Pracowników IFJ PAN działa na podstawie
Ustawy z dn. 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550 ze zm.)
Szczegółowy tryb wykonywania zadań Rady określa
Regulamin Rady Pracowników w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Wszystkich PT Pracowników IFJ PAN serdecznie zapraszamy do dzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami, które zgodnie z ustawą mogłyby się stać przedmiotem konsultacji lub wymagają informacji ze strony przedstawicieli Pracodawcy. Mamy nadzieję, że poprzez sprawne informowanie i konsultacje nasza działalność przyniesie korzyści całemu Instytutowi, a jego Pracownikom pozwoli osiągać jeszcze lepsze wyniki i czerpać z tego powodu prawdziwą satysfakcję.

Piotr Zieliński, przewodniczący RP IFJ PAN

Aktualności

03.09.2015

» Karty Benefit Systems   do Komisji Socjalnej »

05.08.2015

» Informacje w sprawie stołówki   pismo RP » odp. »

05.08.2015

» Karty Benefit Systems   pismo RP » odp. »

więcej »

Informacje

Pracodawca przekazuje informacje:

 • o działalności Pracodawcy
 • o sytuacji ekonomicznej Pracodawcy
 • o przewidywanych zmianach w działalności i sytuacji ekonomicznej
 • o stanie zatrudnienia
 • o strukturze zatrudnienia
 • o przewidywanych zmianach zatrudnienia
 • o działaniach mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia
 • o działaniach, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia

Konsultacje

Pracodawca prowadzi konsultacje w sprawie:

 • stanu zatrudnienia
 • struktury zatrudnienia
 • przewidywanych zmian zatrudnienia
 • działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia
 • działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia

Kiedy

 • w razie przewidywanych zmian
 • w razie zamierzonych działań
 • na pisemny wniosek Rady
 • Rada po zapoznaniu się z informacją może przedstawić swoją opinię Pracodawcy. Każdy z członków Rady może przedstawić zdanie odrębne (powinno być przekazane Pracodawcy).

Jak

 • w terminie, formie i zakresie umożliwiającym Pracodawcy podjęcie działań
 • na odpowiednim poziomie kierowniczym
 • w celu umożliwienia osiągnięcia porozumienia między Radą a Pracodawcą
 • Konsultacje prowadzi się na podstawie przekazanej przez Pracodawcę informacji i opinii przedstawionej przez Radę (wraz ze zdaniem odrębnym), umożliwiając Radzie odbycie spotkania z Pracodawcą w celu uzyskania jego stanowiska wraz z uzasadnieniem odnoszącym się do opinii Rady.

  Obie strony prowadzą konsultacje w dobrej wierze oraz z poszanowaniem interesów stron.