Prezentacje

Marek Jeżabek Przegląd Działalności Naukowej IFJ PAN
Oddział NO1:
Barbara Wosiek Oddział Fizyki i Astrofizyki Cząstek (NO1)
Paweł Malecki Pomiar przekroju czynnego W→eν w eksperymencie ATLAS przy scałkowanej świetlności 315 nb-1
Piotr Morawski Udział Fizyków z IFJ w LHCb
Oddział NO2:
Adam Maj Oddział Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych (NO2)
Antoni Szczurek Oddział Fizyki Jadrowej i Oddziaływan Silnych - Teoria
Oddział NO3:
Tadeusz Wasiutyński Oddział Fizyki Materii Skondensowanej (NO3)
E. Juszyńska, W. Zając, M. Massalska-Arodź Stochastyczne reorientacje molekuł ciekłego kryształu 4-heksyl-4-isotiocyjanatobifenylu (6BT). Badania metoda kwazielastycznego rozpraszania neutronów.
Jan Łażewski Zakład Komputerowych Badań Materiałów (NZ33)
Oddział NO4:
Stanisław Jadach Oddział Fizyki Teoretycznej (NO4)
Piotr Bożek Phenomenolgy of Heavy-Ion Colisons
Jacek Niemiec Astrofizyka promieniowania gamma najwyższych energii w IFJ PAN
Oddział NO5:
Urszula Woźnicka Oddział Zastosowań Fizyki i Badań Interdyscyplinarnych (NO5)
Marta Marszałek Nanostrukturyzacja cienkowarstwowych stopów FePt i FePd metoda bezposredniej interferencyjnej litografii laserowej
Władysław Węglarz Zakład Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej
CCB:
Paweł Olko Centrum Cyklotronowe Bronowice
Jan Swakoń Samodzielna Pracownia Radioterapii Protonowej
DAI:
Marek Stodulski Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI)
Laboratoria:
Maciej Budzanowski Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej (LADIS)
Jerzy W. Mietelski Laboratorium Analiz Promieniotwórczości (LAP)
Krzysztof Kozak Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych (LER)
Paweł Bilski Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych (LWPD)