Komisje Rady Naukowej IFJ PAN w kadencji 2008-2011

Komisja regulaminowa

 1. prof. dr hab. Krzysztof Fiałkowski - przewodniczący
 2. doc. dr hab. Bogdan Fornal
 3. dr Barbara Kubica
 4. prof. dr hab. Leonard Leśniak
 5. prof. dr hab. Maria Różańska

Komisja kwalifikacyjna

 1. prof. dr hab. Adam Maj - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Stanisław Drożdż
 3. prof. dr hab. Maria Massalaska-Arodź
 4. prof. dr hab. Antoni Szczurek
 5. prof. dr hab. Barbara Wosiek
 6. prof. dr hab. Urszula Woźnicka

Komisja ds. oceny dorobku naukowego

 1. prof. dr hab. Piotr Malecki - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Rafał Broda
 3. prof. dr hab. Stanisław Jadach
 4. prof. dr hab. Danuta Kisielewska
 5. prof. dr hab. Urszula Woźnicka
 6. doc. dr hab. Piotr Zieliński

Komisja budżetowa

 1. doc. dr hab. Wojciech M. Kwiatek - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Jan Figiel
 3. prof. dr hab. Leonard Leśniak
 4. dr Marta Wolny-Marszałek
 5. mgr inż. Mirosław Ziębliński

Komisja ds. studium doktoranckiego

 1. prof. dr hab. Kacper Zalewski - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Wojciech Florkowski
 3. doc. dr hab. Bogdan Fornal
 4. doc. dr hab. Andrzej Horzela
 5. prof. dr hab. Jacek Turnau
 6. prof. dr hab. Henryk Wilczyński