Komisje Rady Naukowej IFJ PAN w kadencji 2012-2015

Komisja ds. oceny dorobku i kwalifikacji pracowników naukowych

 1. prof. dr hab. Wojciech Florkowski - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Rafał Broda
 3. prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź
 4. prof. dr hab. Krzysztof Parliński
 5. prof. dr hab. Barbara Wosiek

Komisja budżetowa

 1. mgr inż. Mirosław Ziębliński - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Piotr Malecki
 3. prof. dr hab. Jan Styczeń

Komisja regulaminowa

 1. dr hab. Andrzej Horzela, prof. IFJ PAN - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Leonard Leśniak
 3. dr hab. Wojciech Zając, prof. IFJ PAN

Komisja ds. Studium Doktoranckiego

 1. prof. dr hab. Kacper Zalewski - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Maria Bałanda
 3. dr hab. Bogdan Fornal, prof. IFJ PAN
 4. prof. dr hab. Jerzy W. Mietelski
 5. prof. dr hab. Barbara Wosiek