Skład osobowy Rady Naukowej w kadencji 2008-2011

Rada Naukowa

Przewodniczący RN Prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński
Tadeusz.Wasiutynski@ifj.edu.pl
662-8251
Zastępcy Przewodniczącego Prof. dr hab. Antoni Szczurek
Antoni.Szczurek@ifj.edu.pl
662-8212

Prof. dr hab. Agnieszka Zalewska
Agnieszka.Zalewska@ifj.edu.pl
662-8369

Prof. dr hab. Piotr Zieliński
Piotr.Zielinski@ifj.edu.pl
662-8204
Sekretarz Naukowy RN Dr hab. Andrzej Horzela
Andrzej.Horzela@ifj.edu.pl
662-8383
Członkowie PAN Prof. dr hab. Andrzej Białas
Andrzej.Bialas@ifj.edu.pl

Prof. dr hab. Andrzej Budzanowski
Andrzej.Budzanowski@ifj.edu.pl
662-8080

Prof. dr Andrzej Hrynkiewicz
Honorowy Przewodniczący RN
Andrzej.Hrynkiewicz@ifj.edu.pl
662-8477

Prof. dr Jerzy Janik
Jerzy.Janik@ifj.edu.pl
662-8250

Prof. dr hab. Małgorzata Witko
ncwitko@cyf-kr.edu.pl

Prof. dr hab. Kacper Zalewski
zalewski@th.if.uj.edu.pl
662-8426
Dyrektor IFJ PAN Prof. dr hab. Marek Jeżabek
Marek.Jeżabek@ifj.edu.pl
662-8200
Zastępca Dyrektora IFJ PAN Prof. dr hab. Paweł Olko
Pawel.Olko@ifj.edu.pl
662-8411

Grupa A

Prof. dr hab. Piotr Bożek Piotr.Bożek@ifj.edu.pl 662-8272
Prof. dr hab. Rafał Broda Rafal.Broda@ifj.edu.pl 662-8243
Prof. dr hab. Wojciech Broniowski Wojciech.Broniowski@ifj.edu.pl 662-8431
Prof. dr hab. Stanisław Drożdż Stanislaw.Drozdz@ifj.edu.pl 662-8220
Prof. dr hab. Jan Figiel Jan.Figiel@ifj.edu.pl 662-8491
Prof. dr hab. Wojciech Florkowski Wojciech.Florkowski@ifj.edu.pl 662-8469
Dr hab. Bogdan Fornal Bogdan.Fornal@ifj.edu.pl 662-8207
Prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat Krzysztof.Golec-Biernat@ifj.edu.pl 662-8441
Prof. dr hab. Stanisław Jadach Stanislaw.Jadach@ifj.edu.pl 662-8155
Dr hab. Marek Kowalski Marek.Kowalski@ifj.edu.pl 662-8074
Prof. dr hab. Marek Kutschera Marek.Kutschera@ifj.edu.pl 662-8276
Prof. dr hab. Wojciech M. Kwiatek Wojciech.Kwiatek@ifj.edu.pl 662-8235
Prof. dr hab. Tadeusz Lesiak Tadeusz.Lesiak@ifj.edu.pl 662-8049
Prof. dr hab. Leonard Leśniak Leonard.Lesniak@ifj.edu.pl 662-8278
Prof. dr hab. Adam Maj Adam.Maj@ifj.edu.pl 662-8141
Prof. dr hab. Piotr Malecki Piotr.Malecki@ifj.edu.pl 662-8021
Prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź Maria.Massalska-Arodz@ifj.edu.pl 662-8439
Prof. dr hab. Krzysztof Parliński Krzysztof.Parlinski@ifj.edu.pl 662-8209
Prof. dr hab. Maria Różańska Maria.Rozanska@ifj.edu.pl 662-8055
Prof. dr hab. Jan Styczeń Jan.Styczen@ifj.edu.pl 662-8233
Prof. dr hab. Michał Turała Michal.Turala@ifj.edu.pl 662-8020
Prof. dr hab. Jacek Turnau Jacek.Turnau@ifj.edu.pl 662-8051
Prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński Tadeusz.Wasiutynski@ifj.edu.pl 662-8251
Prof. dr hab. Henryk Wilczyński Henryk.Wilczynski@ifj.edu.pl 662-8334
Prof. dr hab. Barbara Wosiek Barbara.Wosiek@ifj.edu.pl 662-8429
Prof. dr hab. Urszula Woźnicka Urszula.Woznicka@ifj.edu.pl 662-8336

Grupa B

Dr hab. Barbara Kubica Barbara.Kubica@ifj.edu.pl 662-8394
Dr Grzegorz Polok Grzegorz.Polok@ifj.edu.pl 662-8052
Dr Władysław Węglarz Wladyslaw.Weglarz@ifj.edu.pl 662-8256
Dr hab. Marta Wolny-Marszałek Marta.Wolny-Marszałek@ifj.edu.pl 662-8323
Dr Wojciech Zając Wojciech.Zajac@ifj.edu.pl 662-8282
Mgr inż. Mirosław Ziębliński Miroslaw.Zieblinski@ifj.edu.pl 662-8247

Grupa C

Prof. dr hab. Krzysztof Fiałkowski Instytut Fizyki UJ
Prof. dr hab. Kazimierz Jeleń Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
Prof. dr hab. Danuta Kisielewska Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
kisielewska@novell.ftj.agh.edu.pl
Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
ufszymon@cyf-kr.edu.pl