Skład osobowy Rady Naukowej w kadencji 2012-2015

Rada Naukowa

Przewodniczący RN Prof. dr hab. Antoni Szczurek
Antoni.Szczurek@ifj.edu.pl
662-8212
Zastępcy Przewodniczącego Dr hab. Andrzej Horzela, prof. IFJ PAN
Andrzej.Horzela@ifj.edu.pl
662-8383

Prof. dr hab. Grażyna Nowak
Grazyna.Nowak@ifj.edu.pl
662-8041

Prof. dr hab. Piotr Zieliński
Piotr.Zielinski@ifj.edu.pl
662-8204
Sekretarz Naukowy RN Prof. dr hab. Wojciech M. Kwiatek
Wojciech.Kwiatek@ifj.edu.pl
662-8235
Dyrektor IFJ PAN Prof. dr hab. Marek Jeżabek
Marek.Jeżabek@ifj.edu.pl
662-8200
Zastępca Dyrektora IFJ PAN ds. Naukowych Prof. dr hab. Adam Maj
Adam.Maj@ifj.edu.pl
662-8202
Zastępca Dyrektora IFJ PAN ds. Naukowych - Dyrektor CCB Prof. dr hab. Paweł Olko
Pawel.Olko@ifj.edu.pl
662-8100
Członkowie PAN Prof. dr hab. Andrzej Białas
Andrzej.Bialas@ifj.edu.pl

Prof. dr Andrzej Hrynkiewicz
Honorowy Przewodniczący RN

Andrzej.Hrynkiewicz@ifj.edu.pl
662-8477

Prof. dr hab. Krzysztof Redlich
redlich@ift.uni.wroc.pl

Prof. dr hab. Adam Sobiczewski
adam.sobiczewski@ncbj.gov.pl

Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka
kazimierz.strzalka@uj.edu.pl

Prof. dr hab. Małgorzata Witko
ncwitko@cyf-kr.edu.pl

Prof. dr hab. Kacper Zalewski
zalewski@th.if.uj.edu.pl
662-8426
Przedstawiciele Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych Prof. dr hab. Marian Reinfuss
z5reinfu@cyf-kr.edu.pl

Dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP PAN
nctokarz@cyf-kr.edu.pl

Prof. dr hab. Krzysztof Wędzony
wedzony@if-pan.krakow.pl

Grupa A

Prof. dr hab. Maria Bałanda Maria.Balanda@ifj.edu.pl 662-8260
Prof. dr hab. Rafał Broda Rafal.Broda@ifj.edu.pl 662-8243
Prof. dr hab. Wojciech Broniowski Wojciech.Broniowski@ifj.edu.pl 662-8431
Prof. dr hab. Stanisław Drożdż Stanislaw.Drozdz@ifj.edu.pl 662-8220
Prof. dr hab. Jan Figiel Jan.Figiel@ifj.edu.pl 662-8491
Prof. dr hab. Wojciech Florkowski Wojciech.Florkowski@ifj.edu.pl 662-8469
Prof. dr hab. Bogdan Fornal Bogdan.Fornal@ifj.edu.pl 662-8207
Prof. dr hab. Lidia Görlich Lidia.Goerlich@ifj.edu.pl 662-8045
Prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat Krzysztof.Golec-Biernat@ifj.edu.pl 662-8441
Prof. dr hab. Stanisław Jadach Stanislaw.Jadach@ifj.edu.pl 662-8155
Dr hab. Paweł Jochym, prof. IFJ PAN Pawel.Jochym@ifj.edu.pl 662-8269
Prof. dr hab. Marek Kowalski Marek.Kowalski@ifj.edu.pl 662-8074
Prof. dr hab. Tadeusz Lesiak Tadeusz.Lesiak@ifj.edu.pl 662-8049
Prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź Maria.Massalska-Arodz@ifj.edu.pl 662-8439
Prof. dr hab. Jerzy Mietelski Jerzy.Mietelski@ifj.edu.pl 662-8392
Dr hab. Przemysław Piekarz, prof. IFJ PAN Przemyslaw.Piekarz@ifj.edu.pl 662-8281
Prof. dr hab. Maciej Skrzypek Maciej.Skrzypek@ifj.edu.pl 662-8347
Prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński Tadeusz.Wasiutynski@ifj.edu.pl 662-8251
Prof. dr hab. Henryk Wilczyński Henryk.Wilczynski@ifj.edu.pl 662-8334
Prof. dr hab. Barbara Wosiek Barbara.Wosiek@ifj.edu.pl 662-8429
Prof. dr hab. Urszula Woźnicka Urszula.Woznicka@ifj.edu.pl 662-8336
Dr hab. Wojciech Zając, prof. IFJ PAN Wojciech Zajac@ifj.edu.pl 662-8282
Prof. dr hab. Agnieszka Zalewska Agnieszka.Zalewska@ifj.edu.pl 662-8369

Grupa B

Dr hab. Maciej Budzanowski, prof. IFJ PAN Maciej.Budzanowski@ifj.edu.pl 662-8076
Mgr inż. Mirosław Ziębliński Miroslaw.Zieblinski@ifj.edu.pl 662-8247

Grupa C

Prof. dr hab. Danuta Kisielewska Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
kisielewska@novell.ftj.agh.edu.pl
Prof. dr hab. Piotr Malecki Piotr.Malecki@ifj.edu.pl
Prof. dr hab. Krzysztof Parliński Krzysztof.Parlinski@ifj.edu.pl
Prof. dr hab. Jan Styczeń Jan.Styczen@ifj.edu.pl
Prof. dr hab. Michał Turała Michał.Turala@ifj.edu.pl

Przedstawiciel Doktorantów


mgr inż. Konrad Tkocz