Komisje Rady Naukowej IFJ PAN w kadencji 2016-2019

Komisja ds. oceny dorobku i kwalifikacji pracowników naukowych

 1. Naukowy Oddział 1: prof. dr hab. Barbara Wosiek
 2. Naukowy Oddział 2: prof. dr hab. Bogdan Fornal
 3. Naukowy Oddział 3: prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź
 4. Naukowy Oddział 4: prof. dr hab. Stanisław Jadach
 5. Naukowy Oddział 5: prof. dr hab. Wojciech Kwiatek
 6. Naukowy Oddział 6: prof. dr hab. Paweł Olko

Komisja budżetowa

 1. dr hab. Maria Kmiecik, prof. IFJ PAN
 2. dr inż. Renata Kopeć
 3. prof. dr hab. Piotr Malecki

Komisja regulaminowa

 1. dr hab. Piotr Bednarczyk, prof. IFJ PAN
 2. prof. dr hab. Jan Figiel
 3. dr hab. Wojciech Zając, prof. IFJ PAN

Komisja ds. Studium Doktoranckiego

 1. Naukowy Oddział 1: prof. dr hab. Tadeusz Lesiak - przewodniczący
 2. Naukowy Oddział 2: prof. dr hab. Marek Kowalski
 3. Naukowy Oddział 3: prof. dr hab. Piotr Zieliński
 4. Naukowy Oddział 4: prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat
 5. Naukowy Oddział 5: prof. dr hab. Urszula Woźnicka
 6. Centrum Cyklotronowe Bronowice: dr hab. Maciej Budzanowski, prof. IFJ PAN