Skład osobowy Rady Naukowej w kadencji 2016-2019

Rada Naukowa

Przewodniczący RN Prof. dr hab. Antoni Szczurek
Antoni.Szczurek@ifj.edu.pl
662-8212
Zastępcy Przewodniczącego Dr hab. Andrzej Horzela, prof. IFJ PAN
Andrzej.Horzela@ifj.edu.pl
662-8383

Prof. dr hab. Henryk Wilczyński
Henryk.Wilczynski@ifj.edu.pl
662-8334

Prof. dr hab. Piotr Zieliński
Piotr.Zielinski@ifj.edu.pl
662-8204
Sekretarz Naukowy RN Prof. dr hab. Lidia Görlich
Lidia.Goerlich@ifj.edu.pl
662-8045
Dyrektor IFJ PAN Prof. dr hab. Marek Jeżabek
Marek.Jeżabek@ifj.edu.pl
662-8200
Zastępca Dyrektora IFJ PAN ds. Naukowych Prof. dr hab. Tadeusz Lesiak
Tadeusz.Lesiak@ifj.edu.pl
662-8100
Członkowie PAN Prof. dr hab. Andrzej Białas
Andrzej.Bialas@ifj.edu.pl

Prof. dr hab. Andrzej Jajszczyk
jajszczyk@kt.agh.edu.pl

Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka
kazimierz.strzalka@uj.edu.pl

Prof. dr hab. Małgorzata Witko
ncwitko@cyf-kr.edu.pl

Prof. dr hab. Kacper Zalewski
zalewski@th.if.uj.edu.pl
662-8426
Przedstawiciele Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych Prof. dr hab. n. med Jerzy Jakubowicz
z5cook@cyfronet.pl

Dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP PAN
nctokarz@cyf-kr.edu.pl

Prof. dr hab. Konrad Wołowski
k.wolowski@botany.pl

Grupa A

Prof. dr hab. Maria Bałanda Maria.Balanda@ifj.edu.pl 662-8260
Dr hab. Piotr Bednarczyk, prof. IFJ PAN Piotr.Bednarczyk@ifj.edu.pl 662-8466
Dr hab. inż. Maciej Budzanowski, prof. IFJ PAN Maciej.Budzanowski@ifj.edu.pl 662-8119
Prof. dr hab. Janusz Chwastowski Janusz.Chwastowski@ifj.edu.pl 662-8449
Prof. dr hab. Krzysztof Drozdowicz Krzysztof.Drozdowicz@ifj.edu.pl 662-8333
Prof. dr hab. Stanisław Drożdż Stanislaw.Drozdz@ifj.edu.pl 662-8220
Prof. dr hab. Jan Figiel Jan.Figiel@ifj.edu.pl 662-8491
Prof. dr hab. Bogdan Fornal Bogdan.Fornal@ifj.edu.pl 662-8207
Prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat Krzysztof.Golec-Biernat@ifj.edu.pl 662-8441
Prof. dr hab. Stanisław Jadach Stanislaw.Jadach@ifj.edu.pl 662-8155
Dr hab. Maria Kmiecik, prof. IFJ PAN Maria.Kmiecik@ifj.edu.pl 662-8297
Prof. dr hab. Marek Kowalski Marek.Kowalski@ifj.edu.pl 662-8074
Prof. dr hab. Wojciech M. Kwiatek Wojciech.Kwiatek@ifj.edu.pl 662-8235
Prof. dr hab. Adam Maj Adam.Maj@ifj.edu.pl 662-8141
Prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź Maria.Massalska-Arodz@ifj.edu.pl 662-8439
Prof. dr hab. Paweł Olko Pawel.Olko@ifj.edu.pl 662-8248
Dr hab. Przemysław Piekarz, prof. IFJ PAN Przemyslaw.Piekarz@ifj.edu.pl 662-8281
Dr hab. Andrzej Rybicki, prof. IFJ PAN Andrzej.Rybicki@ifj.edu.pl 662-8447
Dr hab. Wolfgang Schäfer, prof. IFJ PAN Wolfgang.Schafer@ifj.edu.pl 662-8227
Dr hab. Władysław Węglarz, prof. IFJ PAN Wladyslaw.Weglarz@ifj.edu.pl 662-8256
Dr hab. Marta Wolny-Marszałek, prof. IFJ PAN Marta.Marszalek@ifj.edu.pl 662-8323
Prof. dr hab. Barbara Wosiek Barbara.Wosiek@ifj.edu.pl 662-8429
Dr hab. Wojciech Zając, prof. IFJ PAN Wojciech Zajac@ifj.edu.pl 662-8282
Prof. dr hab. Agnieszka Zalewska Agnieszka.Zalewska@ifj.edu.pl 662-8369

Grupa B

Dr inż. Renata Kopeć Renata.Kopec@ifj.edu.pl 662-8077
Mgr inż. Jolanta Olszowska Jolanta.Olszowska@ifj.edu.pl 662-8308

Grupa C

Prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior prorektorstud@adm.uw.edu.pl
Prof. dr hab. Stanisław Kistryn stanislaw.kistryn@uj.edu.pl
Prof. dr hab. Piotr Malecki Piotr.Malecki@ifj.edu.pl
Prof. dr hab. Krzysztof Parliński Krzysztof.Parlinski@ifj.edu.pl
Prof. dr hab. Urszula Woźnicka Urszula.Woznicka@ifj.edu.pl

Przedstawiciel Doktorantów


Mgr inż. Jenny Kunst