Seminaria IFJ PAN

Dyrektor IFJ PAN serdecznie zaprasza wszystkich pracowników naukowych i doktorantów na Seminaria Instytutowe, które odbywają się w czwartki o godzinie 11:00 w Auli IFJ PAN.

Propozycje tematów oraz terminów wygłaszania referatów prosimy zgłaszać do prof. Henryka Wilczyńskiego [Henryk.Wilczynski@ifj.edu.pl] lub prof. Wojciecha Kwiatka [Wojciech.Kwiatek@ifj.edu.pl].

18 października 2018, godz. 11:00, Aula IFJ PAN

"Discovering the real laws of nature with the help of virtual hadron-hadron colliders"
dr Andrzej Siódmok

Archiwum wcześniejszych seminariów »


Seminarium Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych:

Archiwum wcześniejszych seminariów »


Seminaria Oddziałowe:

Seminaria Oddziału I:

16 października 2018, godz. 11:00, Aula IFJ PAN

"Odderon"
prof. dr hab. Michał Praszałowicz (UJ)

Seminaria Oddziału II »

Seminaria Oddziału III »

16 października 2018, godz. 9:00, Sala Studium Doktoranckiego

"Modyfikacja morfologii i właśności magnetycznych nanodrutów Fe i Co otrzymywanych metodą elektrodepozycji"
dr hab. Małgorzata Kąc (NZ34)

Seminaria Oddziału IV »

18 października 2018, godz. 14:00, sala seminaryjna (pokój 4402, IV p.)

"Recent Progress In Hadron Spectroscopy Analysis"
prof. Adam Szczepaniak (Indiana University and Jefferson Lab)

Seminaria Oddziału V:

Seminaria Oddziału V i VI - PEGAN:


Seminaria "Terapia protonowa, Dozymetria i Fizyka Medyczna":

Archiwum wcześniejszych seminariów »


Seminaria Zakładowe:


Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Fizycznego

18 października 2018, godz. 16:15, ul. Łojasiewicza 11, s. A-1-06 (Kampus)

"Wszędzie Fizyka"
Prof. Krzysztof Królas


Środowiskowe Seminarium Fizyki Wysokich Energii "Białasówka" »

19 października 2018, godz. 10:15, AGH WFiIS pok. 104 D11

"Theory and phenomenology of small-x TMD factorization"
dr Piotr Kotko


Seminaria naukowe Instytutu Botaniki PAN »


Posiedzenia Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego »