Seminaria IFJ PAN

Dyrektor IFJ PAN serdecznie zaprasza wszystkich pracowników naukowych i doktorantów na Seminaria Instytutowe, które odbywają się w czwartki o godzinie 11:00 w Auli IFJ PAN.

Propozycje tematów oraz terminów wygłaszania referatów prosimy zgłaszać do prof. Henryka Wilczyńskiego [Henryk.Wilczynski@ifj.edu.pl] lub prof. Wojciecha Kwiatka [Wojciech.Kwiatek@ifj.edu.pl].

Archiwum wcześniejszych seminariów »


Seminarium Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych:

Archiwum wcześniejszych seminariów »


Seminaria Oddziałowe:

Seminaria Oddziału I:

Seminaria Oddziału II »

Seminaria Oddziału III »

29 maja 2018, godz. 9:00, Sala Studium Doktoranckiego

"Fizyczne i fizjologiczne aspekty percepcji krótkich sygnałów akustycznych: badania behawioralne i eksperymenty w komorze bezechowej"
mgr Karolina Martinson

Seminaria Oddziału IV »

Seminaria Oddziału V:

Seminaria Oddziału V i VI - PEGAN:

30 maja 2018, godz. 11:00, Aula IFJ PAN

"Kalibracja TLD na potrzeby pomiarów fluencji neutronów w JET"
mgr. inż Klaudia Malik


Seminaria "Terapia protonowa, Dozymetria i Fizyka Medyczna":

Archiwum wcześniejszych seminariów »


Seminaria Zakładowe:


Środowiskowe Seminarium Fizyki Wysokich Energii "Białasówka" »

Seminaria naukowe Instytutu Botaniki PAN »

Dodatkowe wykłady zorganizowane w ramach seminarium Instytutu Botaniki PAN »

28 maja 2018, godz. 10:00, sala B. Pawłowskiego Instytutu Botaniki PAN (ul. Lubicz 46, Kraków)

"Applications of Microalgae, Strain Isolation, Selection and Screening for Commercial Applications"
dr Thomas A. Dempster (Arizona State University Arizona Center for Algae Technology and Innovation)


Posiedzenia Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego »