Seminaria IFJ PAN

Dyrektor IFJ PAN serdecznie zaprasza wszystkich pracowników naukowych i doktorantów na Seminaria Instytutowe, które odbywają się w czwartki o godzinie 11:00 w Auli IFJ PAN.

Propozycje tematów oraz terminów wygłaszania referatów prosimy zgłaszać do prof. Henryka Wilczyńskiego [Henryk.Wilczynski@ifj.edu.pl] lub prof. Wojciecha Kwiatka [Wojciech.Kwiatek@ifj.edu.pl].

Archiwum wcześniejszych seminariów »


Seminarium Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych:

Archiwum wcześniejszych seminariów »


Seminaria Oddziałowe:

Seminaria Oddziału I:

12 grudnia 2017, godz. 11:00, Aula IFJ PAN

"Search for tau neutrinos at PeV energies and beyond with the Cherenkov telescopes"
dr hab. Dariusz Góra

Seminaria Oddziału II »

Seminaria Oddziału III »

12 grudnia 2017, godz. 9:00, Sala Studium Doktoranckiego

"Synteza i badanie własności cienkich warstw analogów błękitu pruskiego"
dr Magdalena Fitta

Seminaria Oddziału IV »

14 grudnia 2017, godz. 14:00, sala seminaryjna (pokój 4402, IV p.)

"Application of Poisson maps on coadjoint orbits of Sp(6,R) group to many-particle dynamics"
dr Marcin Cerkaski (NZ41)

Seminaria Oddziału V i VI - PEGAN:


Seminaria "Terapia protonowa, Dozymetria i Fizyka Medyczna":

Archiwum wcześniejszych seminariów »


Seminaria Zakładowe:


Środowiskowe Seminarium Fizyki Wysokich Energii "Białasówka" »


Posiedzenia Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego:

Program »