Seminars

Dyrektor IFJ PAN serdecznie zaprasza wszystkich pracowników naukowych i doktorantów na Seminaria Instytutowe, które odbywają się w czwartki o godzinie 11:00 w Auli IFJ PAN.

Propozycje tematów oraz terminów wygłaszania referatów prosimy zgłaszać do prof. Henryka Wilczyńskiego [Henryk.Wilczynski@ifj.edu.pl] lub prof. Wojciecha Kwiatka [Wojciech.Kwiatek@ifj.edu.pl].

23 lutego 2017, godz. 11:00, Aula IFJ PAN

"Results and plans of NA61/SHINE at CERN SPS"
prof. dr hab. Marek Gaździcki (Johann-Wolfgang-Goethe University, Frankfurt)

Archive »


Seminarium Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych:

Archive »


Seminaria Oddziałowe:

Seminaria Oddziału I:

21 lutego 2017, godz. 11:00, Aula IFJ PAN

"Amerykański program neutrinowy – eksperymenty z krótką bazą pomiarową"
dr Małgorzata Harańczyk

Seminaria Oddziału II »

Seminaria Oddziału III »

28 lutego 2017, godz. 9:00, Sala Studium Doktoranckiego

"Modelowanie przepływów i propagacji fal tętna w wybranych przypadkach incydentów sercowo-naczyniowych - efekty i perspektywy współpracy z Uniwersytetem w Ferrarze"
mgr inż. Marcin Majka

Seminaria Oddziału IV:

23 lutego 2017, godz. 14:00, sala seminaryjna (pokój 4402, IV p.)

"Current status of AdS instability"
dr hab. Andrzej Rostworowski (Uniwersytet Jagielloński)

Abstract:

I will discuss the dynamics of asymptotically AdS spacetimes from General Relativity perspective. In particular, I will present old and new evidence for the instability of AdS space against gravitational collapse of arbitrarily small initial perturbations. I will also briefly discuss the recent results that can be useful beyond the AdS context.

Seminaria Oddziału V - PEGAN:

1 marca 2017, godz. 11:00, Aula IFJ PAN

"Multispectral Optoacoustic Tomography (MSOT): A novel modality for anatomical, functional and molecular imaging in mice and man"
dr Tim Devling


Seminaria "Terapia protonowa, Dozymetria i Fizyka Medyczna":

Archive »


Seminaria Zakładowe:

Seminarium Zakładu Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52)

22 lutego 2017, godz. 11:00, Aula IFJ PAN

"Uszkodzenia DNA badane przy użyciu spektroskopii rentgenowskiej"
dr inż. Joanna Czapla-Masztafiak