Seminars

Dyrektor IFJ PAN serdecznie zaprasza wszystkich pracowników naukowych i doktorantów na Seminaria Instytutowe, które odbywają się w czwartki o godzinie 11:00 w Auli IFJ PAN.

Propozycje tematów oraz terminów wygłaszania referatów prosimy zgłaszać do prof. Henryka Wilczyńskiego [Henryk.Wilczynski@ifj.edu.pl] lub prof. Wojciecha Kwiatka [Wojciech.Kwiatek@ifj.edu.pl].

19 kwietnia 2018, godz. 11:00, Aula IFJ PAN

"Research opportunities at SwissFEL"
dr Chris Milne (Paul Schrrer Insttyut)

Archive »


Seminarium Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych:

Archive »


Seminaria Oddziałowe:

Seminaria Oddziału I:

Seminaria Oddziału II »

Seminaria Oddziału III »

24 kwietnia 2018, godz. 9:00, Sala Studium Doktoranckiego

"Badania własności warstw bizmutu do zastosowań w giętkich czujnikach pola magnetycznego"
dr Yevhen Zabila

Seminaria Oddziału IV »

19 kwietnia 2018, godz. 14:00, sala seminaryjna (pokój 4402, IV p.)

"The Mittag-Leffler function"
dr hab. Katarzyna Górska

Abstract:

The Mittag-Leffler function and its generalizations have been present in maths for more than hundred years. They play important role in complex analysis, theory of special functions and especially in fractional calculus and fractional differential equation. I will discuss these properties of the Mittag-Leffler functions which make them similar to the standard exponent and present possible physical applications, stressing the role of the Mittag-Leffler functions in relaxation phenomena.

Seminaria Oddziału V:

Seminaria Oddziału V i VI - PEGAN:

25 kwietnia 2018, godz. 11:00, Aula IFJ PAN

"Soft X-ray measurements for impurity transport studies in tokamak plasmas"
dr Axel Jardin


Seminaria "Terapia protonowa, Dozymetria i Fizyka Medyczna":

Archive »


Seminaria Zakładowe:

Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52)

18 kwietnia 2018, godz. 11:00, Aula IFJ PAN

"Przyspieszenie obrazowania FTIR do skali klinicznej"
mgr inż. Paulina Kozioł

"Zastosowanie zaawansowanych metod uczenia maszynowego do detekcji raka trzustki na podstawie obrazowania chemicznego w podczerwieni (IR)"
inż. Justyna Skibińska


Środowiskowe Seminarium Fizyki Wysokich Energii "Białasówka" »

20 kwietnia 2018, godz. 10:15, AGH WFiIS pok. 104 D11

"The CMS Experiment – selected results"
Prof. Wolfgang Lohmann


Seminaria naukowe Instytutu Botaniki PAN »


Posiedzenia Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego »