Seminars

Dyrektor IFJ PAN serdecznie zaprasza wszystkich pracowników naukowych i doktorantów na Seminaria Instytutowe, które odbywają się w czwartki o godzinie 11:00 w Auli IFJ PAN.

Propozycje tematów oraz terminów wygłaszania referatów prosimy zgłaszać do prof. Henryka Wilczyńskiego [Henryk.Wilczynski@ifj.edu.pl] lub prof. Wojciecha Kwiatka [Wojciech.Kwiatek@ifj.edu.pl].

25 maja 2017, godz. 11:00, Aula IFJ PAN

"Badanie własności hadronów w próżni oraz w materii jądrowej - eksperyment HADES@GSI/FAIR"
prof. dr hab. Piotr Salabura (Uniwersytet Jagielloński)

Archive »


Seminarium Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych:

Archive »


Seminaria Oddziałowe:

Seminaria Oddziału I:

23 maja 2017, godz. 11:00, Aula IFJ PAN

"DEEP LEARNING – deeper machine learning?"
dr hab. Marcin Wolter

Seminaria Oddziału II »

Seminaria Oddziału III »

30 maja 2017, godz. 9:00, Sala Studium Doktoranckiego

"Fizyka ciał stałych w sieciach optycznych"
dr Andrzej Ptok (NZ33)

Seminaria Oddziału IV:

25 maja 2017, godz. 14:00, sala seminaryjna (pokój 4402, IV p.)

"Lambda polarization in relativistic heavy ion collisions"
prof. Francesco Becattini (University of Florence)

Abstract:

It has been convincingly demonstrated that the Quark-Gluon Plasma formed in relativistic heavy ion collisions is the hottest fluid ever produced in laboratory. According to the hydrodynamical model, QGP is also the fluid with the highest acceleration and vorticity. They are so large that they can induce a finite global polarization of emitted particles with distinctive features. I will discuss the theoretical framework for the calculation of this effect and the recent observation by STAR which confirms earlier predictions.

Seminaria Oddziału V - PEGAN:

24 maja 2017, godz. 11:00, Aula IFJ PAN

"Wzrost monokryształów z fazy roztopionej metodami mikrowyciągania i Czochralskiego"
dr Wojciech Gieszczyk


Seminaria "Terapia protonowa, Dozymetria i Fizyka Medyczna":

Archive »


Seminaria Zakładowe: