Seminars

Dyrektor IFJ PAN serdecznie zaprasza wszystkich pracowników naukowych i doktorantów na Seminaria Instytutowe, które odbywają się w czwartki o godzinie 11:00 w Auli IFJ PAN.

Propozycje tematów oraz terminów wygłaszania referatów prosimy zgłaszać do prof. Henryka Wilczyńskiego [Henryk.Wilczynski@ifj.edu.pl] lub prof. Wojciecha Kwiatka [Wojciech.Kwiatek@ifj.edu.pl].

Archive »


Seminarium Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych:

Archive »


Seminaria Oddziałowe:

Seminaria Oddziału I:

Seminaria Oddziału II »

Seminaria Oddziału III »

20 lutego 2018, godz. 9:00, Sala Studium Doktoranckiego

"Modyfikacja własności fizycznych cienkowarstwowego stopu FePd poprzez nanostrukturyzację powierzchn"
dr Arkadiusz Zarzycki

Seminaria Oddziału IV »

22 lutego 2018, godz. 14:00, sala seminaryjna (pokój 4402, IV p.)

"Loops and legs - on searches of New Physics at the LHC"
dr. hab. Leszek Motyka (Uniwersytet Jagiellonski)

Abstract:

A short and subjective review will be given on reasons to search for New Physics at the LHC, the approaches taken, and the results obtained so far. Selected recent theoretical developments will be described.

Seminaria Oddziału V:

Seminaria Oddziału V i VI - PEGAN:

28 lutego 2018, godz. 11:00, Aula IFJ PAN

"Ocena skażeń radioaktywnych i dawek dla wybranych organizmów żyjących w ekosystemach Antarktyki"
mgr inż. Katarzyna Szufa


Seminaria "Terapia protonowa, Dozymetria i Fizyka Medyczna":

Archive »


Seminaria Zakładowe:


Środowiskowe Seminarium Fizyki Wysokich Energii "Białasówka" »


Seminaria naukowe Instytutu Botaniki PAN »


Posiedzenia Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego »