Seminars

Dyrektor IFJ PAN serdecznie zaprasza wszystkich pracowników naukowych i doktorantów na Seminaria Instytutowe, które odbywają się w czwartki o godzinie 11:00 w Auli IFJ PAN.

Propozycje tematów oraz terminów wygłaszania referatów prosimy zgłaszać do prof. Henryka Wilczyńskiego [Henryk.Wilczynski@ifj.edu.pl] lub prof. Wojciecha Kwiatka [Wojciech.Kwiatek@ifj.edu.pl].

21 czerwca 2018, godz. 11:00, Sala Studium Doktoranckiego

"Blood flow in arteries: effects of external magnetic field"
dr Agnès Drochon (Uniwersytet Techniczny w Compiègne, Francja)

Archive »


Seminarium Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych:

Archive »


Seminaria Oddziałowe:

Seminaria Oddziału I:

Seminaria Oddziału II »

Seminaria Oddziału III »

25 czerwca 2018, godz. 13:00, Sala Studium Doktoranckiego

"Quantum Mechanically Derived Force-Fields (QMD-FFs) for Molecular Dynamics Simulations: Challenges, Applications and Perspectives"
dr Giacomo Prampolini (Instituto di Chimica dei Composti Organometallici CNR, Piza, Włochy)

26 czerwca 2018, godz. 9:00, Sala Studium Doktoranckiego

"Unravelling main- and side-chain motions in polymers with NMR relaxometry: the case of polyvinyl butyral"
dr Silvia Pizzanelli (Instituto di Chimica dei Composti Organometallici CNR, Piza, Włochy)

Seminaria Oddziału IV »

21 czerwca 2018, godz. 14:00, sala seminaryjna (pokój 4402, IV p.)

"Study of exotic XYZ states with BESIII"
dr Frank Nerling (Goethe Universitat Frankfurt and GSI Darmstadt)

Abstract:

The BESIII/BEPCII experiment is the last incarnation of BES/BEPC that begun data taking in 1989, and started operation in 2008. Based on ~12 fb$^{-1}$ XYZ data sets collected with the world leading tau-charm factory, BESIII is ideally suited to explore and investigate the (exotic) charmonium-like XYZ states. In this talk, the recent most important results are discussed.

Seminaria Oddziału V:

Seminaria Oddziału V i VI - PEGAN:


Seminaria "Terapia protonowa, Dozymetria i Fizyka Medyczna":

Archive »


Seminaria Zakładowe:

Seminarium Zakładu Teorii Struktury Materii (NZ41)

20 czerwca 2018, godz. 14:15, sala seminaryjna (pokój 4402, IV p.)

"The role of Cherenkov light detection in astro-particle and hadron physics experiments"
dr Frank Nerling (GSI i Uniwersytet we Frankfurcie)

Seminarium "Biofizyka w nanoskali" organizowane przez NZ55 (IFJ PAN) oraz ZFNN (IF UJ)

20 czerwca 2018, godz. 13.00, Sala Seminaryjna (pok. B-1-02) Zakładu Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii, Instytut Fizyki UJ, (ul. Łojasiewicza 11)

"Zastosowanie map elastyczności w celu zbadania wpływu winfluniny na właściwości nanomechaniczne komórek raka prostaty"
mgr Andrzej Kubiak


Środowiskowe Seminarium Fizyki Wysokich Energii "Białasówka" »


Seminaria naukowe Instytutu Botaniki PAN »


Posiedzenia Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego »