Seminaria IFJ PAN

Dyrektor IFJ PAN serdecznie zaprasza wszystkich pracowników naukowych i doktorantów na Seminaria Instytutowe, które odbywają się w czwartki o godzinie 11:00 w Auli IFJ PAN.

Propozycje tematów oraz terminów wygłaszania referatów prosimy zgłaszać do prof. Henryka Wilczyńskiego [Henryk.Wilczynski@ifj.edu.pl] lub prof. Wojciecha Kwiatka [Wojciech.Kwiatek@ifj.edu.pl].

Archiwum wcześniejszych seminariów »


Seminarium Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych:

Archiwum wcześniejszych seminariów »


Seminaria Oddziałowe:

Seminaria Oddziału I:

Seminaria Oddziału II »

Seminaria Oddziału III »

Seminaria Oddziału IV »

Seminaria Oddziału V:

Seminaria Oddziału V i VI - PEGAN:


Seminaria "Terapia protonowa, Dozymetria i Fizyka Medyczna":

Archiwum wcześniejszych seminariów »


Seminaria Zakładowe:


Środowiskowe Seminarium Fizyki Wysokich Energii "Białasówka" »


Seminaria naukowe Instytutu Botaniki PAN »


Posiedzenia Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego »