Seminaria IFJ PAN

Dyrektor IFJ PAN serdecznie zaprasza wszystkich pracowników naukowych i doktorantów na Seminaria Instytutowe, które odbywają się w czwartki o godzinie 11:00 za pośrednictwem komunikatora ZOOM (osoby spoza Instytutu, chcące otrzymywać powiadomienia o seminariach, proszone są o wysłanie wiadomości na adres seminarium@ifj.edu.pl).

Propozycje tematów oraz terminów wygłaszania referatów prosimy zgłaszać na adres seminarium@ifj.edu.pl.

13 maja 2021, godz. 11:00, ZOOM

"Normal tissue injury induced by photon and proton therapies - mechanisms, gaps, and opportunities"
dr Justyna Miszczyk

Archiwum seminariów 2021

Archiwum seminariów 2004-2020


Seminarium Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych

Archiwum wcześniejszych seminariów


Seminaria Oddziałowe

Seminaria Oddziału I

Seminaria Oddziału II

Seminaria Oddziału III

Seminaria Oddziału IV

13 maja 2021, godz. 14:00

via web page
"Jet quenching in expanding media"
Dr Souvik Priyam Adhya (Charles Univeristy, Prague)

Abstract:
Comprehensive understanding of medium-induced radiative energy loss is of a paramount importance in describing observed jet quenching in heavy-ion collisions. Here in this study, we have used the Baier-Dokshitzer-Mueller-Peigne-Schiff-Zakharov (BDMPSZ) formalism for multiple soft scatterings with a time-dependent transport coefficient for characterizing the medium; namely profiles for static, exponential, and Bjorken expanding medium. Using the kinetic rate equation, we numerically evaluate the distribution of the medium evolved spectra for only gluonic cascades as well as full parton cascades. We present results for the jet $R_{AA}$ and $v_2$ to quantifying the sensitivity of the inclusive jet suppression and elliptic flow on the way how the medium expands. Finally, comparisons of predicted jet $R_{AA}$ and $v_2$ with experimental data from the LHC are presented.

Seminaria Oddziału V

Seminaria Oddziału V i VI - PEGAN


Seminaria "Terapia protonowa, Dozymetria i Fizyka Medyczna":

Archiwum wcześniejszych seminariów


Seminaria Zakładowe

Zakład Badań Radiacyjnych i Radioterapii Protonowej (NZ62)

11 maja 2021, godz. 12:00

via ZOOM
"The concept of Linear Energy Transfer in particle therapy: why it is misused and how can we get it right?"
dr Leszek Grzanka


Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Fizycznego

13 maja 2021, godz. 16:15

online
"Muon's anomalous magnetic moment g-2"
Prof. Andrzej Czarnecki (University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada)


Środowiskowe Seminarium Fizyki Wysokich Energii "Białasówka"

14 maja 2021, godz. 10:15

via ZOOM
"Forward production of charm meson and intrinsic charm in the nucleon: a new constrain from IceCube Neutrino Observatory"
Rafał Maciuła


Seminaria Naukowe Instytutu Botaniki PAN


Posiedzenia Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego


Wykłady Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków - JCET