Seminaria IFJ PAN

Dyrektor IFJ PAN serdecznie zaprasza wszystkich pracowników naukowych i doktorantów na Seminaria Instytutowe, które odbywają się w czwartki o godzinie 11:00 w Auli IFJ PAN.

Propozycje tematów oraz terminów wygłaszania referatów prosimy zgłaszać do prof. Henryka Wilczyńskiego [Henryk.Wilczynski@ifj.edu.pl] lub prof. Wojciecha Kwiatka [Wojciech.Kwiatek@ifj.edu.pl].

21 lutego 2019, godz. 11:00, Aula IFJ PAN

"Badania profili defektów strukturalnych metodą anihilacji pozytonów"
dr Paweł Horodek

Archiwum wcześniejszych seminariów


Seminarium Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych

Archiwum wcześniejszych seminariów


Seminaria Oddziałowe

Seminaria Oddziału I

Seminaria Oddziału II

Seminaria Oddziału III

19 lutego 2019, godz. 9:00, Sala Studium Doktoranckiego

"Przewodnictwo elektryczne jako swoisty marker przemian fazowych w dielektrykach"
dr hab. Mirosław Gałązka (NZ31)

Seminaria Oddziału IV

14 lutego 2019, godz. 14:00, sala seminaryjna (pokój 4402, IV p.)

"Hydro for heavy-ion collisions or heavy-ion collisions for hydro?"
dr Alina Czajka (NCBJ)

Abstract:
The evolution of strongly interacting matter produced in heavy-ion collisions is described very efficiently by the relativistic hydrodynamics. Over the years, it created a unique interplay between theory and experiment which resulted in an enormous development of hydrodynamics and led to extraction of multiple properties of the quark-gluon plasma. I will briefly present main concepts of fluid dynamics, directions of its development and, in particular, transport phenomena responsible for dissipative effects determining parameters of hydrodynamics.

Seminaria Oddziału V

Seminaria Oddziału V i VI - PEGAN

20 lutego 2019, godz. 11:00, Aula IFJ PAN

"Obliczenia mocy dawek promieniowania w laboratorium DONES, czyli metody Monte Carlo w służbie nauki"
dr Grzegorz Tracz


Seminaria "Terapia protonowa, Dozymetria i Fizyka Medyczna":

Archiwum wcześniejszych seminariów


Seminaria Zakładowe

Zakład Fizyki Matematycznej (NZ43)

25 lutego 2019, godz. 12:00, sala seminaryjna (pokój 4402, IV p.)

"Hydrodynamical analogues of some quantum phenomena"
dr Jarosław Duda (Uniwersytet Jagielloński)


Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Fizycznego


Środowiskowe Seminarium Fizyki Wysokich Energii "Białasówka"


Seminaria Naukowe Instytutu Botaniki PAN


Posiedzenia Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego


Wykłady Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków - JCET