Seminaria IFJ PAN

Dyrektor IFJ PAN serdecznie zaprasza wszystkich pracowników naukowych i doktorantów na Seminaria Instytutowe, które odbywają się w czwartki o godzinie 11:00 w Auli IFJ PAN.

Propozycje tematów oraz terminów wygłaszania referatów prosimy zgłaszać do prof. Henryka Wilczyńskiego [Henryk.Wilczynski@ifj.edu.pl] lub prof. Wojciecha Kwiatka [Wojciech.Kwiatek@ifj.edu.pl].

17 stycznia 2019, godz. 11:00, Aula IFJ PAN

"W poszukiwaniu nowego multiferroika"
dr Renata Bujakiewicz-Korońska (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

Archiwum wcześniejszych seminariów


Seminarium Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych

Archiwum wcześniejszych seminariów


Seminaria Oddziałowe

Seminaria Oddziału I

Seminaria Oddziału II

Seminaria Oddziału III

22 stycznia 2019, godz. 9:00, Sala Studium Doktoranckiego

"Modulowane fazy nematyczne"
mgr Wojciech Tomczyk (Instytut Fizyki UJ)

Seminaria Oddziału IV

Seminaria Oddziału V

Seminaria Oddziału V i VI - PEGAN

23 stycznia 2019, godz. 11:00, Aula IFJ PAN

"Kryształy luminescencyjne do zdalnego pomiaru dawek w czasie rzeczywistym"
dr hab. Barbara Marczewska


Seminaria "Terapia protonowa, Dozymetria i Fizyka Medyczna":

Archiwum wcześniejszych seminariów


Seminaria Zakładowe

Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52)

16 stycznia 2019, godz. 11:00, Aula IFJ PAN

"Wpływ filamentów pośrednich na mechanizm migracji komórek"
dr Katarzyna Pogoda

Zakład Fizyki Matematycznej (NZ43)

21 stycznia 2019, godz. 12:15, sala seminaryjna (pokój 4402, IV p.)

"Orientations in the plane as quantum states"
prof. Jean-Pierre Gazeau (Université Paris 7 - Denis Diderot)


Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Fizycznego

17 stycznia 2019, godz. 16:15, ul. Łojasiewicza 11, s. A-1-06 (Kampus)

"The quantum first detection problem"
dr Felix Thiel (Bar Ilan University, Izrael)


Środowiskowe Seminarium Fizyki Wysokich Energii "Białasówka"

18 stycznia 2019, godz. 10:15, AGH WFiIS pok. 104 D11

"Geometrical scaling of direct photons in heavy ion collisions"
prof. Michał Praszałowicz


Seminaria Naukowe Instytutu Botaniki PAN


Posiedzenia Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego


Wykłady Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków - JCET

17 stycznia 2019, godz. 14:00, Sala Ateńska w budynku A Parku Life Science

"Endothelial control of metabolism"
prof. Andreas Fischer