Seminaria IFJ PAN

Dyrektor IFJ PAN serdecznie zaprasza wszystkich pracowników naukowych i doktorantów na Seminaria Instytutowe, które odbywają się w czwartki o godzinie 11:00 w Auli IFJ PAN.

Propozycje tematów oraz terminów wygłaszania referatów prosimy zgłaszać do prof. Henryka Wilczyńskiego [Henryk.Wilczynski@ifj.edu.pl] lub prof. Wojciecha Kwiatka [Wojciech.Kwiatek@ifj.edu.pl].

23 stycznia 2020, godz. 10:00, Aula IFJ PAN

Sympozjum pt. "Fizyka cząstek i nowe technologie" dedykowane prof. dr. hab. Michałowi Turale
Program

Archiwum wcześniejszych seminariów


Seminarium Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych

Archiwum wcześniejszych seminariów


Seminaria Oddziałowe

Seminaria Oddziału I

Seminaria Oddziału II

Seminaria Oddziału III

28 stycznia 2020, godz. 9:00, Sala Studium Doktoranckiego

"Mikromagnetyczne symulacje zdefektowanych cienkich warstw z prostopadłą anizotropią magnetyczną"
dr Paweł Sobieszczyk

Seminaria Oddziału IV

23 stycznia 2020, godz. 14:00, sala seminaryjna (pokój 4402, IV p.)

"Upsilon(10580) is not Upsilon(4S)"
dr George Rupp (Technical University of Lisbon)

Abstract:
The $\Upsilon(10580)$ bottom-antibottom vector meson is generally assumed to be the $\Upsilon(4S)$ state, as referred to in the PDG tables. However, in several published and unpublished papers about a decade ago, we have reanalysed the then most recent BABAR data in the framework of a unitarised quark model and a strongly related formalism for non-exotic production processes. Our conclusion was that the $\Upsilon(10580)$ is most likely not a $b\bar{b}$ resonance, but rather a non-resonant threshold enhancement between the $BB$ and $BB^\star$ thresholds, with a strongly amplified amplitude due to a nearby subthreshold pole from the so far unconfirmed $2 ^3D_1$ $b\bar{b}$ state, which was reported by us in another unpublished analysis. A very recent analysis by E. Oset et al. in the context of a simple effective model based on the $^3P_0$ mechanism lends strong support to our conclusions. The far-reaching consequences for meson spectroscopy will be briefly addressed.

Seminaria Oddziału V

Seminaria Oddziału V i VI - PEGAN

22 stycznia 2020, godz. 11:00, Sala Rady Naukowej IFJ PAN

"Rola izotopów promieniotwórczych jako znaczników zmian klimatu na przykładzie tundry Arktyki Zachodniej"
dr Anna Cwanek (NZ65)


Seminaria "Terapia protonowa, Dozymetria i Fizyka Medyczna":

Archiwum wcześniejszych seminariów


Seminaria Zakładowe


Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Fizycznego


Środowiskowe Seminarium Fizyki Wysokich Energii "Białasówka"

24 stycznia 2020, godz. 10:15, AGH WFiIS pok. 104 D11

"Studies of conserved charge fluctuations in Au-Au collisions with CBM"
Subhasis Samanta


Seminaria Naukowe Instytutu Botaniki PAN


Posiedzenia Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego


Wykłady Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków - JCET