Seminaria IFJ PAN

Dyrektor IFJ PAN serdecznie zaprasza wszystkich pracowników naukowych i doktorantów na Seminaria Instytutowe, które odbywają się w czwartki o godzinie 11:00 w Auli IFJ PAN.

Propozycje tematów oraz terminów wygłaszania referatów prosimy zgłaszać do prof. Henryka Wilczyńskiego [Henryk.Wilczynski@ifj.edu.pl] lub prof. Wojciecha Kwiatka [Wojciech.Kwiatek@ifj.edu.pl].

20 lutego 2020, godz. 11:00, Aula IFJ PAN

"Electron-Ion Collider: a new tool for High-Energy Physics"
prof. dr hab. Janusz Chwastowski

Archiwum wcześniejszych seminariów


Seminarium Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych

Archiwum wcześniejszych seminariów


Seminaria Oddziałowe

Seminaria Oddziału I

Seminaria Oddziału II

Seminaria Oddziału III

25 lutego 2020, godz. 9:00, Sala Studium Doktoranckiego

"An anomalous refraction of spin waves as a way to guide signals in curved magnonic multimode waveguides"
mgr Szymon Mieszczak (Wydział Fizyki UAM, Poznań)

Seminaria Oddziału IV

20 lutego 2020, godz. 14:15, sala seminaryjna (pokój 4402, IV p.)

"QED corrections at electron-positron Future Circular Collider"
prof. dr hab. Maciej Skrzypek

Abstract:
Circular electron-positron collider is one of the projects for the next generation of particle colliders. Feasibility study of the theoretical calculations matching the experimental precision of such a device is an important ingredient in the planning of the experiment. In this seminar I will discuss the theoretical issues related to the QED corrections for various observables at FCCee.

Seminaria Oddziału V

Seminaria Oddziału V i VI - PEGAN

19 lutego 2020, godz. 11:00, Aula IFJ PAN

"Oddziaływanie lek/nanonośnik metalu – obraz spektroskopowy w mikro- i nanoskali"
dr Natalia Piergies


Seminaria "Terapia protonowa, Dozymetria i Fizyka Medyczna":

Archiwum wcześniejszych seminariów


Seminaria Zakładowe


Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Fizycznego


Środowiskowe Seminarium Fizyki Wysokich Energii "Białasówka"


Seminaria Naukowe Instytutu Botaniki PAN


Posiedzenia Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego


Wykłady Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków - JCET