Seminaria w roku 2006

5 stycznia 2006
"Zitterbewegung tajemniczy efekt równania Diraca"
zobacz prezentację
dr Andrzej Horzela (NZ15)

12 stycznia 2006
"Projekt AGATA"
zobacz prezentację
dr Witold Męczyński (NZ22)

19 stycznia 2006
"Modelowanie radiobiologiczne radioterapii hadronowej"
zobacz prezentację
prof. dr hab. Michał Waligórski (NZ58)

26 stycznia 2006
"Dynamika rotacyjna molekuł w kryształach i komorach zeolitów"
zobacz prezentację
doc. dr hab. Zdzisław Lalowicz (NZ32)

2 lutego 2006
"Badania oddziaływań elektrosłabych i silnych w anihilacji e+e- na akceleratorze LEP: ku wynikom końcowym"
dr Henryk Pałka (NZ11)

9 lutego 2006
"Dawki promieniowania w przestrzeni kosmicznej - eksperyment Matroshka"
zobacz prezentację
zobacz film
dr Paweł Bilski (NZ58)

16 lutego 2006
"Naturalna radioaktywność na terenach "Radon-Spa" - wstępne wyniki pomiarów w południowo-wschodniej Serbii"
zobacz prezentację
dr Krzysztof Kozak (NZ54)

23 lutego 2006
"Makroskopowe parametry transportu neutronów termicznych ośrodka o złożonej strukturze geometryczno-materiałowej. Zastosowania dla jadrowej geofizyki poszukiwawczej"
zobacz prezentację
doc. dr hab. Urszula Woźnicka (NZ54)

2 marca 2006
"Czterdzieści lat słabych radiacyjnych rozpadów hiperonów"
zobacz prezentację
prof. dr hab. Piotr Żenczykowski (NZ41)

9 marca 2006
"Czy akumulacja i przemiany związków chemicznych w osadach dennych zbiornika Dobczyckiego stanowią zagrożenie dla wody pitnej Krakowa?"
doc. dr hab. Wojciech Kwiatek (NZ52)

16 marca 2006
"Co neutrony widzą w polimerach?"
dr Wojciech Zając (NZ31)

23 marca 2006
"Czy zależność potęgowa to zawsze zjawisko krytyczne? W poszukiwaniu równania stanu dla ferroelektryków molekularnych z nieporządkiem orientacyjnym"
mgr Mirosław Gałązka (doktorant NZ31)

30 marca 2006
"Solar neutrino studies with the Sudbury Neutrino Telescope (SNO)"
dr Kai Zuber (Sussex University)

6 kwietnia 2006
"Czy fizyk MRI może pomóc w diagnostyce urazów rdzenia kręgowego"
dr Stanisław Kwieciński (NZ56)

20 kwietnia 2006
"Nowa energetyka. IV Generacja jądrowych reaktorów energetycznych. Wodór jako źródło i nośnik energii, ale nie tylko"
prof. dr Andrzej Hrynkiewicz (NZ52)

27 kwietnia 2006
"Temperaturowa zależność makroskopowych parametrów rozpraszania neutronów termicznych w polietylenie"
zobacz prezentację
doc. dr hab. Krzysztof Drozdowicz (NZ54)

4 maja 2006
"TESLA (International Linear Collider - obecna nazwa) - udział krakowski"
doc. dr hab. Leszek Zawiejski (NZ12)

11 maja 2006
"Badania własności minerałów metodami obliczeniowej mechaniki kwantowej"
dr Paweł Jochym (NZ33)

18 maja 2006
"MOND - alternatywa dla niebarionowej ciemnej materii"
dr Sławomir Stachniewicz (NZ43)

25 maja 2006
"Shiny quartz: Epitaxy and luminescence after ion implantation"
Prof. Dr. Dr. h. c. Klaus-Peter Lieb (Georg-August-Universität Göttingen II. Physikalisches Institut)

8 czerwca 2006
"Terapia protonowa nowotworów oka, budowa stanowiska terapii w IFJ PAN"
dr Jan Swakoń (NZ58)

22 czerwca 2006
"Zawartość γ-radionuklitów i metali ciężkich w próbkach gleb i roślin z Tatrzańskiego Parku Narodowego"
dr Barbara Kubica (NZ57)

21 września 2006
"Efekt wstecznej glorii w meteorologii, fizyce jądrowej i astrofizyce"
prof. dr hab. Andrzej Budzanowski (NZ21)

29 września 2006
"Nowoczesne kierunki badań w dziedzinie MRI w National Research Council of Canada"
dr Boguslaw Tomanek (Institute for Biodiagnostics - West)

9 października 2006
"Własnosci transportowe ciekłych kryształów. Model cienkich igieł"
dr Agnieszka Chrzanowska (Politechnika Krakowska)

12 października 2006
"Rozkład materii w galaktykach spiralnych"
mgr Joanna Jałocha (Uniwersytet Jagiellonski), dr Łukasz Bratek (NZ43)

26 października 2006
"Badanie neutronowo-nadmiarowych lekkich systemów jądrowych za pomocą radioaktywnych wiązek"
dr Roman Wolski (NZ21)

9 listopada 2006
"Przejścia fazowe w wysoko wzbudzonej materii jądrowej"
dr Waldemar Karcz (NZ21)

16 listopada 2006
"Complex systems"
Prof. Joseph Speth (Institut für Kernphysik)

23 listopada 2006
"Modyfikacja własności strukturalnych, magnetycznych i magnetotransportowych układów cienkowarstwowych Fe/Cr/Fe i (Fe/Cr)x20 naświetlanych ciężkimi jonami"
dr inż. Małgorzata Kąc (NZ52)

28 listopada 2006
"Działalność w zakresie badań fizyki radonu w Jozef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia"
Ass. Prof. dr. Janja Vaupotic (head of Radon Center), Prof. dr. Ivan Kobal (Jozef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia)

30 listopada 2006
"Obrazowanie za pomocą magnetycznego rezonansu z zastosowaniem spolaryzowanego 3He"
prof. dr hab. Tomasz Dohnalik (Instytut Fizyku UJ)

14 grudnia 2006
"Stabilność gęstej materii w gwieździe neutronowej"
Kubis Sebastian (NZ43)

21 grudnia 2006
"Model powłokowy ze sprzężeniem do continuum: uogólnienie do dwóch nukleonów"
dr hab. Jacek Okołowicz (NZ21)