Seminaria w roku 2018

18 stycznia 2018
"Narodziny astronomii fal grawitacyjnych"
prof. dr hab. Andrzej Królak (Instytut Matematyczny PAN, Warszawa)

25 stycznia 2018
"Co wiemy o implantacji ciężkich jonów? Czy występuje »efekt dalekiego zasięgu«?"
prof. dr hab. Jerzy Dryzek

8 lutego 2018
"Przepis na gorącą plazmę - czyli o nowym sposobie grzania plazmy termojądrowej"
dr Jakub Bielecki (laureat Nagrody Naukowej im. Henryka Niewodniczańskiego)

1 marca 2018
"Study of the Quark-Gluon Plasma with Hard Probes at the LHC"
dr Jacek Otwinowski

8 marca 2018
"Badanie obiegu pierwiastków promieniotwórczych w lądowym środowisku Arktyki przy wykorzystaniu metod spektrometrii jądrowej"
dr Edyta Łokas

15 marca 2018
"Luminescencja i czas"
dr hab. Arkadiusz Mandowski (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa)

22 marca 2018
"Jak ważne są systemy kontroli detektora we współczesnych eksperymentach fizyki wysokich energii?"
dr hab. Ewa Stanecka

5 kwietnia 2018
"Elektryczny moment dipolowy neutronu i ciemna materia"
dr hab. Adam Kozela

19 kwietnia 2018
"Research opportunities at SwissFEL"
dr Chris Milne (Paul Schrrer Insttyut)

26 kwietnia 2018
"Co to jest (odkryty przez Autora) "memory effect" i na czym polega jego związek ze Stephenem Hawkingiem i uniwersalnością ładunku elementarnego?"
prof. dr hab. Andrzej Staruszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)

10 maja 2018
"Od Einsteina i lasera do Rogera Federera"
red. Jarosław Chrostowski

17 maja 2018
"Różnorodność uporządkowania cząsteczek materii miękkiej w kontekście ich dynamiki wewnętrznej"
dr Ewa Juszyńska-Gałązka

7 czerwca 2018
"Implementacja własności warstw bizmutu do zastosowań w giętkiej elektronice"
dr Yevhen Zabila

21 czerwca 2018
"Blood flow in arteries: effects of external magnetic field"
dr Agnès Drochon (Uniwersytet Techniczny w Compiègne, Francja)
Prezentacje:
"Non-axisymmetry of blood flow in the presence of an external magnetic field B0: evaluation of the shear stresses at the vessel wall"
"Increase of coronary microvascular resistances after recanalization with Drug Eluting Stent"

28 czerwca 2018
"Jak laserem zrobić kompozyt?"
dr Żaneta Świątkowska-Warkocka

20 września 2018
"DONES - laboratorium prędkich neutronów dla europejskiego programu fuzji termojądrowej i nie tylko"
dr hab. Wojciech Królas

27 września 2018
"Chemical Preparations of Metal Nanoparticle-Modified Electrodes"
prof. Munetaka Oyama

18 października 2018
"Discovering the real laws of nature with the help of virtual hadron-hadron colliders"
dr Andrzej Siódmok

25 października 2018
"Obrazowanie molekularne nowotworów przy pomocy rezonansu magnetycznego"
dr Barbara Błasiak

8 listopada 2018
"Własności elastyczne komórek i tkanek - od fizyki do zastosowań biomedycznych"
prof. dr hab. Małgorzata Lekka

22 listopada 2018
"Wodór - paliwo przyszłości?"
dr hab. Andrzej Budziak

22 listopada 2018
"60-lecie otwarcia Cyklotronu U-120"
mgr Jacek Sulikowski