Seminaria w roku 2019

17 stycznia 2019

"W poszukiwaniu nowego multiferroika"
dr Renata Bujakiewicz-Korońska (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

24 stycznia 2019

"Eksperymentalne badania fizycznych właściwości nanocieczy"
dr Gaweł Żyła (Politechnika Rzeszowska)

31 stycznia 2019

"Mikroreologia metodą oceny zmian mechanicznych komórek i tkanek"
dr Joanna Zemła

7 lutego 2019

"Multifunkcjonalne magnetyki molekularne: efekt magnetokaloryczny"
dr Magdalena Fitta

14 lutego 2019

"Exploring Quantum Chromodynamics at High Energy"
dr Piotr Kotko

21 lutego 2019

"Badania profili defektów strukturalnych metodą anihilacji pozytonów"
dr Paweł Horodek

28 lutego 2019

"Nowoczesne techniki detekcji promieni kosmicznych ultra-wysokich energii"
dr Jarosław Stasielak

7 marca 2019

"Modelowanie komputerowe transportu neutronów w zagadnieniach jądrowej geofizyki otworowej"
dr Urszula Wiącek

14 marca 2019

"Majorana odnaleziony - o współdziałaniu nadprzewodnictwa, sprzężenia spin-orbita oraz pola magnetycznego"
dr Andrzej Ptok (laureat Nagrody im. H. Niewodniczańskiego w 2018 r.)

21 marca 2019

"Dlaczego procesy z fotonami i pomeronami są ciekawe w obszarze wysokich energii?"
dr Marta Łuszczak (Uniwersytet Rzeszowski)

28 marca 2019

"Czego możemy się nauczyć z produkcji neutralnych mezonów w eksperymencie ALICE?"
dr Adam Matyja

4 kwietnia 2019

"Relaksacje spinowo-sieciowe: relikt przeszłości czy wstęp do molekularnego komputera?"
dr Piotr Konieczny

18 kwietnia 2019

"Nowe rozkłady partonowe w protonie w ramach chromodynamiki kwantowej"
dr Agnieszka Łuszczak (Politechnika Krakowska)

9 maja 2019

"Mechanisms of ion-beam induced processes in polymers and complex compounds"
dr Taras Kavetskyy (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

16 maja 2019

"Numeryczne badania kwantowych układów typu lodu spinowego"
dr Olga Sikora

23 maja 2019

"O magazynowaniu energii, obliczeniach ab initio i facebook'u"
prof. dr hab. Zbigniew Łodziana

30 maja 2019

"Bozon Higgsa i fermiony w eksperymencie ATLAS"
dr Paweł Malecki

6 czerwca 2019

"Turysta wobec porzuconego dziedzictwa. Doświadczenie turystyczne Polaków w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia."
dr Anna Duda (Uniwersytet Jagielloński)

13 czerwca 2019

"Czy ciekłe kryształy mogą być stałe? Badania struktury i dynamiki"
dr Magdalena Włodarska (Politechnika Łódzka)

27 czerwca 2019

"Wiązki protonowe dla radioterapii oka w IFJ PAN"
dr Jan Swakoń

26 września 2019

"The Real Quantum Gravity"
prof. John R. Klauder (University of Florida, Gainsville)

10 października 2019

"Ochrona radiologiczna personelu w medycynie"
dr Renata Kopeć

17 października 2019

"Co każdy o anybiotykach wiedzieć powinien..."
prof. dr hab. Robert Bucki (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

24 października 2019

"Measurements of photoproduction processes at the LgammaHC and the LgammagammaHC with ALICE"
dr Christoph Mayer

7 listopada 2019

"Efficient fusion reactors: hotter, bigger, cleaner - the impurity issue in tokamaks"
dr Axel Jardin

14 listopada 2019

"Dwuwymiarowa dozymetria termoluminescencyjna"
dr Mariusz Kłosowski

21 listopada 2019

"Największa awaria jądrowa XXI wieku - anatomia izotopowego piętna"
dr Renata Kierepko

28 listopada 2019

"Niezrozumiała użyteczność fizyki dla społeczeństwa"
prof. dr hab. Tadeusz Lesiak

12 grudnia 2019

"The Short- and Long-Baseline Liquid-Argon Neutrino Programme at Fermilab"
dr Andrzej Szelc (University of Manchester)

19 grudnia 2019

Uroczyste Seminarium dedykowane prof. dr. hab. Piotrowi Maleckiemu