Seminaria w roku 2019

17 stycznia 2019

"W poszukiwaniu nowego multiferroika"
dr Renata Bujakiewicz-Korońska (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

24 stycznia 2019

"Eksperymentalne badania fizycznych właściwości nanocieczy"
dr Gaweł Żyła (Politechnika Rzeszowska)

31 stycznia 2019

"Mikroreologia metodą oceny zmian mechanicznych komórek i tkanek"
dr Joanna Zemła

7 lutego 2019

"Multifunkcjonalne magnetyki molekularne: efekt magnetokaloryczny"
dr Magdalena Fitta

14 lutego 2019

"Exploring Quantum Chromodynamics at High Energy"
dr Piotr Kotko

21 lutego 2019

"Badania profili defektów strukturalnych metodą anihilacji pozytonów"
dr Paweł Horodek

28 lutego 2019

"Nowoczesne techniki detekcji promieni kosmicznych ultra-wysokich energii"
dr Jarosław Stasielak

7 marca 2019

"Modelowanie komputerowe transportu neutronów w zagadnieniach jądrowej geofizyki otworowej"
dr Urszula Wiącek

14 marca 2019

"Majorana odnaleziony - o współdziałaniu nadprzewodnictwa, sprzężenia spin-orbita oraz pola magnetycznego"
dr Andrzej Ptok (laureat Nagrody im. H. Niewodniczańskiego w 2018 r.)

21 marca 2019

"Dlaczego procesy z fotonami i pomeronami są ciekawe w obszarze wysokich energii?"
dr Marta Łuszczak (Uniwersytet Rzeszowski)

28 marca 2019

"Czego możemy się nauczyć z produkcji neutralnych mezonów w eksperymencie ALICE?"
dr Adam Matyja

4 kwietnia 2019

"Relaksacje spinowo-sieciowe: relikt przeszłości czy wstęp do molekularnego komputera?"
dr Piotr Konieczny