Seminaria w roku 2020

23 stycznia 2020

Sympozjum pt. "Fizyka cząstek i nowe technologie" dedykowane prof. dr. hab. Michałowi Turale
Program

13 lutego 2020

"Teoria ujawnia naturę niedoskonałości kryształów (węglika krzemu, SiC)"
dr hab. Jan Łażewski

20 lutego 2020

"Electron-Ion Collider: a new tool for High-Energy Physics"
prof. dr hab. Janusz Chwastowski

27 lutego 2020

"Eksperymenty w Laboratorium Plasma Focus PF-24"
dr hab. Agnieszka Kulińska, dr hab. Marek Scholz

28 maja 2020

"Extreme Matter and Computing with ALICE at the LHC"
dr hab. Jacek Otwinowski

4 czerwca 2020

"W jaki sposób defekty wpływają na strukturę domenową i właściwości magnetyczne cienkich warstw?"
dr Paweł Sobieszczyk

18 czerwca 2020


"Why do we monitor blazars (in X rays)?"
dr Alicja Wierzcholska

25 czerwca 2020


"Application of surface plasmon resonances to drug-nanocarrier interaction studies"
dr Natalia Piergies