Seminaria w roku 2020

23 stycznia 2020

Sympozjum pt. "Fizyka cząstek i nowe technologie" dedykowane prof. dr. hab. Michałowi Turale
Program

13 lutego 2020

"Teoria ujawnia naturę niedoskonałości kryształów (węglika krzemu, SiC)"
dr hab. Jan Łażewski

20 lutego 2020

"Electron-Ion Collider: a new tool for High-Energy Physics"
prof. dr hab. Janusz Chwastowski

27 lutego 2020

"Eksperymenty w Laboratorium Plasma Focus PF-24"
dr hab. Agnieszka Kulińska, dr hab. Marek Scholz

28 maja 2020

"Extreme Matter and Computing with ALICE at the LHC"
dr hab. Jacek Otwinowski

4 czerwca 2020

"W jaki sposób defekty wpływają na strukturę domenową i właściwości magnetyczne cienkich warstw?"
dr Paweł Sobieszczyk

18 czerwca 2020


"Why do we monitor blazars (in X rays)?"
dr Alicja Wierzcholska

25 czerwca 2020


"Application of surface plasmon resonances to drug-nanocarrier interaction studies"
dr Natalia Piergies

2 lipca 2020


"Radioactive internal contaminations in nuclear medicine procedures"
dr Kamil Brudecki

9 lipca 2020


"Investigations of few-nucleon system dynamics in deuteron breakup reactions in the intermediate energy range"
dr Izabela Ciepał

16 lipca 2020


"Change one parameter see what happens...How can we modify the optical and photothermal properties of nanoparticles?"
dr Joanna Depciuch

8 października 2020


"The universal structure of mountain ranges in the world"
dr hab. Jarosław Kwapień

15 października 2020


"SOLARIS - current status and development"
prof. dr hab. Marek Stankiewicz (Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego, Uniwersytet Jagielloński)

22 października 2020


"Dissolving ions and molecules in solids, or what can we do employing molecular engineering"
dr hab. Łukasz Laskowski

29 października 2020


"Understanding physicochemical interactions at the nano-bio interface"
dr Ewa Pięta

5 listopada 2020


"Anomaly detection in low-latency systems : Case study of CERN-LHC superconducting magnets"
dr Maciej Wielgosz (ACK Cyfronet)

12 listopada 2020


"Exploring stochastic nature of X-ray pulses from X-ray Free Electron Laser"
dr hab. Jakub Szlachetko

19 listopada 2020


"We have a new liquid crystal that forms helical structures... and what next?"
dr Anna Drzewicz

26 listopada 2020


"Ultra-high energy cosmic rays at the Pierre Auger Observatory"
prof. dr hab. Henryk Wilczyński

3 grudnia 2020


"Garden of Singularities"
dr Radosław Kycia (Politechnika Krakowska)

10 grudnia 2020


"Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska w IFJ PAN - teraźniejszość i plany na przyszłość"
dr hab. Andrzej Horzela