Aktualności

WYBORY SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY

Kim jesteśmy?
NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Nie jesteśmy partią polityczną.
Nie jesteśmy organizacją wyznaniową.
Opierając swe działania na gruncie etyki chrześcijańskiej, prowadzimy działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.
Przy pomocy prawem określonych, statutowych środków, chcielibyśmy wpływać na realizacje celów Związku w naszym miejscu pracy.
Naszym celem jest utrzymanie zdrowego ekonomicznie, stabilnego, wspólnego miejsca pracy, podstawowego źródła naszych dochodów.