Aktualności

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODBĘDZIE SIĘ

30 MARCA 2023R. O GODZ. 13:00 W AULI IFJ PAN

Porządek Walnego Zebrania

Sprawozdanie Komisji Instytutowej

———————————————————–

WYBORY SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY

Kim jesteśmy?
NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Nie jesteśmy partią polityczną.
Nie jesteśmy organizacją wyznaniową.
Opierając swe działania na gruncie etyki chrześcijańskiej, prowadzimy działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.
Przy pomocy prawem określonych, statutowych środków, chcielibyśmy wpływać na realizacje celów Związku w naszym miejscu pracy.
Naszym celem jest utrzymanie zdrowego ekonomicznie, stabilnego, wspólnego miejsca pracy, podstawowego źródła naszych dochodów.