Komisja Instytutowa

  • Piotr Stopa                 Przewodniczący              tel. 8285
  • Bogusław Rajchel       Członek
  • Bogdan Wierzbicki      Sekretarz                          tel. 8133, 8132
  • Anna Czarny                Skarbnik                           tel. 8321