Komisja Instytutowa

  • Piotr Stopa                   Przewodniczący              tel. 8388
  • Ewa Ochab                   Wiceprzewodniczący     tel. 8393
  • Bogdan Wierzbicki     Sekretarz                          tel. 8133, 8132
  • Anna Czarny                Skarbnik                           tel. 8321
  • Artur Birczyński          Członek                             tel. 8261, 8257