NSZZ "Solidarność"
w Instytucie Fizyki Jądrowej
PAN w Krakowie

ZMIANA POKOJU

Z dniem 7 maja siedziba NSZZ "Solidarność" została przeniesiona do pokoju 0103 ( najniższa kondygnacja budynku 0 )


 Kim jesteśmy?
 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 
 

  Nie jesteśmy partią polityczną.
  Nie jestesmy organizacją wyznaniową.
  Opierając swe działania na gruncie etyki chrześcijańskiej,
  prowadzimy działalność w zakresie obrony godności, praw
  i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji
  ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.
  Przy pomocy prawem określonych, statutowych środków, 
  chcielibyśmy wpływać na realizacje celów Związku w naszym 
  miejscu pracy.
  Naszym celem jest utrzymanie zdrowego ekonomicznie, 
  stabilnego, wspólnego miejsca pracy, podstawowego źródła 
  naszych dochodów.