Struktura Instytutu

Oddziały naukowe

Centrum Cyklotronowe Bronowice

Laboratoria badawcze z metodami akredytowanymi

Laboratoria pomiarowe z metodami akredytowanymi

Krakowskie Centrum Badawcze Inżynierii Jonowej IONMED »

Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI)

Działy techniczne

Działy ekonomiczne

Działy administracyjne

Działy pomocnicze

Komisja Dyscyplinarna »

Związki zawodowe »

Rada Pracowników »

TKKF "Nucleus" »