Sprzedaż

Zarządzenie Nr 10/2015 Dyrektora IFJ PAN z dnia 13 maja 2015 roku: Regulamin przeprowadzania postępowań na zbycie składników majątku trwałego Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Do rozpoczęcia procedury niezbędne jest złożenie do DZI:

1. pisma lub wniosku o sprzedaż (wzór) z akceptacją Dyrektora IFJ PAN lub osoby upoważnionej;

2. listy asortymentu wraz ze szczegółowymi informacjami - m.in. rok produkcji, stan, model/producent, parametry podstawowe, cena wywoławcza (określona zgodnie z regulaminem); wskazanie osób(członków) do komisji ds. zbycia; informację o możliwości obejrzenia przedmiotów - gdzie, kto, kiedy.

Ogłoszenia o sprzedaży »